Olemme listanneet vammaisista naisista kertovaa kirjallisuutta ja opinnäytetöitä, myös kansainvälisiä. Ehdotamme myös tutkimuksen aiheita, joihin olisi hyvä tarttua.

Suomalaista kirjallisuutta vammaisista naisista

 • Invalidiliitto (1996): Kohtaamisia - tarinoita talviperhosista.
 • Invalidiliitto (1997) Sukella syvemmälle pdf-versio
 • Kauppinen Pirjo (2003): Elämän polte Otava
 • Pelkonen, M. & Villberg , M. (1994): Vaillinaisesta kokonaiseksi. Kääntöpiiri.
 • (Kirja käännetty myös englanniksi nimellä Disabled woman)
 • Saraste, Heini (2001): Mikä Nainen –kuusi tarinaa vammasta ja naiseudesta. Valtakunnallinen vammaisneuvosto

Pohjoismaista kirjallisuutta vammaisista naisista

Ruotsi

 • Almqvist & Wiksell (ed.).Kvinnobilder. I första hans kvinna. Skriftserien.
 • Engelbrecht & Sjöberg, toim. Projektgruppen kvinnor och handikapp (1991): Kvinnobilder - en bok om kvinnor med handikapp. Almqvis & Wiksell Förlag
 • Sjöberg, M. (1997): I första hand kvinna. Skriftserien. Nordstedts Tryckeri AB, Stockholm.

Englanninkielistä kirjallisuutta vammaisista naisista

 • Campion, Mukti Jane (1990): The Baby Challenge. Tavistock / Routledge, London.
 • Campling, Jo: Images of ourselves - women with disabilities talking.
 • (Saatavana Tampereen yliopiston Attilan kirjastosta).
 • Daphne-projektin tietopaketti Violance means the death of soul 
 • Ferguson Matthews,G: Voices from the Shadows
 • Finger, Anne (1991): Past Due. A story of disability, pregnancy and birth. Women?s Press London.
 • Keith, Lois, toim. (1994).: Mustn?t grumble. The Women's Press. London.
 • Morris, Jenny: Pride Against Prejudice. Women's Press London
 • Morris, Jenny (1989): Able Lives: Women talk about spinal injury.  Women's Press London.
 • Saxton, Martha (toim.): With wings
 • Viemerö V. (2005) Violance against disabled women. Teoksessa Kristiansen K, Traustadottir R. (toim.)
 • Gender and  Disability Research in the Nordic Countries. Lund: Studentlitteratur.

Kotimaisia opinnäytetöitä, tutkimuksia ja artikkeleja vammaisista naisista

 • Burge, Kirsi (2002) Pikkuisen rikki Vammaisten naisten kokemuksia ruumiinsa merkityksestä. Kuopion yliopisto, sosiologia. Julkaisematon pro gradu -tutkielma.
 • Iltanen, Sonja (1999) Tasavertaisuutta vaatesuunnitteluun :
  kesävaatteita nivelreumaa sairastavan nuoren naisen tarpeisiin.
  Helsinki, Taideteollinen korkeakoulu, muoti- ja tekstiilitaiteen osasto. Lopputyö.
 • Johansson, Anne (1995) “Maailma täynnä mahdollisuuksia...” –
  Omaelämäkerralliseen aineistoon perustuva tutkimus vammaisten naisten
  elämästä ja asemasta. Helsingin yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos.
  Julkaisematon pro gradu -tutkielma. Kallanranta,
 • Anna (2003) Väkivalta ja vammaiset naiset: Väkivallan vaikutukset, syyselitykset ja selviytymiskeinot. Turun yliopisto, psykologia.
  Julkaisematon pro gradu -tutkielma.
 • Koskinen, Katri (1998) CP-vammaisten naisten itsetunto suhteessa
  vammattomiin naisiin. Tampereen yliopisto, psykologian laitos.
  Julkaisematon pro gradu -tutkielma.
 • Kuorikoski, Katja (2003) "Mistä on vammaiset naiset tehty?" : eheän
  elämän ehdot ja eväät; vammaisten naisten elämänkokonaisuuden
  muodostuminen. Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön
  laitos. Julkaisematon pro gradu -tutkielma.
 • Laakkonen, Kirsi (2004) Vammainen nainen, väkivalta ja itsetunto.
  Turun yliopisto, psykologia. Julkaisematon pro gradu -tutkielma.
 • Notko, Tiina (2002) “MIE OON NIITTEN ÄITI!” Vaikeasti
  liikuntavammaisten äitien kokemuksia. Lapin yliopisto, sosiologia.
  Julkaisematon pro gradu -tutkielma.
 • Nousiainen, Sari (1998) “Jalaton äiti”: äitiys, parisuhde ja
  seksuaalisuus selkäydinvammaisten naisten kokemina. Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta. Pro gradu -tutkielma
 • Reinikainen, Marjo-Riitta
  Vammaisuus, sukupuoli ja naiseus tutkimuksessa: Haasteita ja mahdollisuuksia
 • Rekola, Heidi (1994)
  Liikuntavammaisten ihmissuhteet
  Tampereen yliopisto, Sosiaalipsykologian laitos
  julkaisematon pro gradu - tutkielma
 • Räsänen, Sari (1999) Rumasta ankanpoikasesta joutseneksi. Joensuun
  yliopisto, psykologian laitos. Julkaisematon pro gradu -tutkielma.
 • Väätäinen, Hanna (2003) Rumbasta rambaan: Vammaisen naistanssijan
  ruumiillisuus pyörätuolikilpatanssissa. Åbo Academi University Press,
  Åbo. Väitöskirja.
 • Wilska, Kati (2004) Vertaisryhmät vammaisten naisten voimaantumista
  tukemassa. Helsingin yliopisto, sosiaalipsykologian laitos.
  Julkaisematon pro gradu -tutkielma.

Naistyöryhmä suosittelee opinnäytetyön aiheeksi

 • Ketä kuntoutetaan ketä ei, vaikuttaako sukupuoli?
 • Liikuntavammainen, ikääntyvä nainen
 • Media ja vammainen nainen
 • Miten vammaisen tytön/naisen sukupuoli-identiteettiä tuetaan –jos tuetaan?
 • Naisen euro on 80 senttiä; entäpä vammaisen naisen euro?
 • Naiseus ja apuvälineet – saako apuvälineissä olla estetiikkaa?
 • Parisuhde ja seksuaalisuus vs. vammaisuus ja naiseus
 • Vammainen nainen kirjallisuudessa ja taiteessa
 • Vammainen nainen kotipalvelun asiakkaana
 • Vammainen nainen maalla ja kaupungissa
 • Vammainen nainen ja työ
 • Vammainen nainen terveydenhuollon asiakkaana
 • Vammaisen tytön/ naisen ruumiinkuva
 • Kerro meille vammaisiin naisiin liittyvästä opinnäytetyöstäsi! 

Naiseuteen liittyvää kirjallisuutta

 • Askola I.,Porio A (1985) Mikä nainen, Kirjapaja
 • Askola I., Porio A (1986) Matkaan naiset, Kirjapaja
 • Butler Judith
 • Hankala sukupuoli
 • Junkkari K-M (1997) Naiseksi, joka olet, Kirjapaja
 • Junkkari K-M (1998): Naisen parhaat vuodet, Kirjapaja
 • Junkkari K-M (1998) : Avara hellyys, Kirjapaja
 • Juvonen R (1998) Tiikerit paratiisiissa, LK-kirjat
 • Kohonen A (1998) Nerokas nolla, Kirjapaja
 • Nyman M.(1994) Naisten kutsut, Kirjapaja
 • Nyman M (1999) Salaiset kansiot, Karas-Sana
 • Paavilainen M (1999) Naisten saunassa, Kirjapaja
 • Pipher Mary
 • Reviving Ophelia -saving the selves of adolescent girls
 • Paavilainen, M.: Paratiisinainen, Kirjapaja 1999
 • Perheetupa, B-M (1993) Nainen voimansa alkulähteillä
 • Simonen, L (1995) Kiltin tytön kapina. Muistot, ruumis ja naiseus, Naistieto ky, Gummerus

Linkkejä

Jaa sosiaalisessa mediassa