Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
09.02.2021
Invalidiliitto lausui liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista.

Esityksessä käsiteltiin julkisesti hankittaviin kulkuvälineisiin ja liikennepalveluihin kohdentuvia päästötavoitteita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Suomi varmistaa ajoneuvo- ja liikennepalveluhankinnoissa käytettävissä olevan riittävän määrän ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita ajoneuvoja. Invalidiliitto näkee yleisesti päästövähennykset tärkeinä kestävän kehityksen kannalta ja yksi väline siihen on liikenteen päästöjen vähentäminen. 

Saavutettavuus ja yhdenvertaisuus huomioon

Ehdotuksessa asetetaan prosentuaaliset vähimmäisosuudet vähä- ja nollapäästöisille ajoneuvojen päästöille kahdessa eri ajanjaksossa. Kuntien ja valtion virastojen hankintayksikköjen tulisi varmistaa molemmille ajanjaksoille, että vähä- ja nollapäästöisten autojen vähimmäisosuus on 38,5 % huomioiden myös kilpailutetut liikennepalvelut. 

Julkisiin hankintoihin liittyvät tässä yhteydessä oleellisina vammaispalvelun ja sosiaalihuollon kuljetuspalvelut sekä sairausvakuutuslain perusteella korvattavat Kela-matkat. 

- Lähestymme lausunnossamme hallituksen esitysluonnosta liikkumisen palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden sekä vammaisten ihmisten yhdenvertaisen liikkumisen mahdollisuuksien näkökulmista, Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Saksanen sanoo.

Esteettömän ajokaluston saatavuus tärkeää

Hallituksen esityksessä ehdotettiin M1-luokan ajoneuvojen jättämistä soveltamisalan ulkopuolelle. Invalidiliitto kannattaa tätä ehdotusta. M1-luokan ajoneuvoiksi käsitetään esteettömät autot, jotka soveltuvat yhden tai useamman matkan ajan pyörätuolissa istuvan henkilön matkustamiseen. Invalidiliitto näkee välttämättömänä, että riittävä esteettömän ajokaluston saatavuus turvataan myös tulevaisuudessa. Näin varmistetaan toimintarajoitteisten matkustajien liikkumismahdollisuudet.

Vammaiset ja pitkäaikaissairaat ihmiset joutuvat usein käyttämään taksia terveydenhuollon ja kuntoutuksen matkoilla. Kaluston luotettavuus ja turvallisuus korostuvat vammaisten ja pitkäaikaissairaiden asiakkaiden kohdalla. 

- Sähköautojen latausinfra on vielä tällä hetkellä riittämätön ajatellen terveydenhuollossa eri puolella Suomea tehtäviä matkoja. Tästä syystä lausunnossamme esitämme käyttöoikeussopimuksiin perustuvien Kelan korvaamien taksimatkojen jättämistä tässä vaiheessa lain soveltamisalan ulkopuolelle. tarkentaa Saksanen.

Lue Invalidiliiton koko lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista (pdf).

Lisätietoa: Riitta Saksanen, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, Invalidiliitto, riitta.saksanen@invalidiliitto.fi.

Jaa sosiaalisessa mediassa