Kuvituskuva.
26.01.2022
Invalidiliitto muistuttaa, että myös vammaiset yrittäjät pitää mainita valtioneuvoston periaatepäätöksessä yrittäjyydestä. Kun TE-palvelut siirtyvät kuntiin vuonna 2024, yritys- ja työvoimaneuvonnassa pitää huomioida esteettömyys ja saavutettavuus. Myös yritysneuvonnassa pitää kertoa sosiaaliturvan ja yritystulojen yhteensovittamisesta sekä yrittäjille suunnatuista rahallisista tukimuodoista, kuten elinkeinotuesta.

Valtioneuvoston periaatepäätökseen yrittäjyydestä on koottu tärkeimmät periaatteelliset, poliittisesti linjattavat toimet, jotka koskevat useampia ministeriöitä ja edellyttävät jatkuvuutta ja päätöksiä koko valtioneuvostolta. Periaatepäätös yrittäjyydestä on voimassa vuosina 2022–2027. 

Nyt lausunnoilla olevassa valtioneuvoston periaatepäätösluonnoksessa ei ole mainittu vammaisten henkilöiden yrittäjyyttä lainkaan. Invalidiliitto muistuttaa lausunnossaan, että  

  • TE-palvelujen siirtyessä kuntiin 2024, tulee julkisen hallinnon yritys- ja työvoimaneuvontaa tarjota kaikille esteettömissä tiloissa, saavutettavilla digitaalisilla työvälineillä ja asiakkaan omalla äidinkielellä ml. viittomakieli.  
  • Tietoa sosiaaliturvan ja yritystulojen yhteensovittamisesta tulee antaa osana yritysneuvontaa, samoin kuin vammaisille yrittäjille suunnatuista rahallisista tukimuodoista, kuten elinkeinotuesta. 
  • Yhteiskunnan palveluissa pitäisi olla erityisesti vammaisille yrittäjille suunnattu alueellinen tai kansallinen ohjaus ja tukipalvelujärjestelmä. 

Nykyisessä hallitusohjelmassa on tavoitteena monipuolistaa elinkeinorakennetta ja kannustaa – erityisesti pk-yrityksiä – kestävään kasvuun. Hallitusohjelmassa on annettu tehtäväksi laatia yrittäjyysstrategia, joka ottaa huomioon eri kokoiset yritykset sekä nuoret kasvuyritykset. Invalidiliitto antoi lausunnon myös yritysstrategiasta, jossa muistutti, että vammaisten yrittäjyyden erityispiirteet pitää huomioida.  

- Yrittäjyys on vammaisten henkilöiden keskuudessa yleisempää kuin väestössä keskimäärin. Monelle vammaiselle henkilölle yrittäjyys on mahdollisuus näyttää kykynsä työelämässä, räätälöidä työ itselleen sopivaksi ja integroitua näin paremmin yhteiskuntaan. Vammaisten henkilöiden yrittäjyyden haasteet ovat kuitenkin usein suurempia kuin muilla yrittäjäksi aikovilla. Pitää varmistaa, ettei vammaisille henkilöille synny erilaisten etuus- ja byrokratialoukkujen takia tilanteita, joissa heidän on edullisempaa luopua yrittäjyyssuunnitelmistaan. Tämä haaste käy ilmi muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön selvityksestä, Invalidiliiton työelämän ja yrittäjyyden asiantuntija Sinikka Winqvist sanoo. 

Lue Invalidiliiton koko lausunto valtioneuvoston periaatepäätöksestä yrittäjyydestä (pdf). 

Lisätietoa: Sinikka Winqvist, työelämän ja yrittäjyyden asiantuntija, Invalidiliitto, sinikka.winqvist@invalidiliitto.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa