kuvituskuva
Alle on koottu asioita, joita yhdistysten tulee muistaa julkaistessaan tietoa omilla verkkosivuillaan

Kuva

Kuvan julkaiseminen ei saa loukata henkilön yksityisyyttä tai kunniaa. Henkilötietoja ei saa julkaista netissä ilman henkilön lupaa ja valokuva katsotaan henkilötietolain tarkoittamaksi henkilötiedoksi.

Kuvaus- ja julkaisuluvan voi pyytää kuvattavilta suullisesti. Alaikäisten kohdalla asiaa on kysyttävä huoltajilta. Kirjallinen lupa on tietysti aina paras ratkaisu, varsinkin kun kyse on lapsista.
 

Teksti

Teksti on aina suojattu tekijänoikeuslailla. Mitään tiedostoa ei saa julkaista tiedostoa ilman tekijän lupaa. Jos tekstiä lainaa internetistä, tulisi tietolähteenä mainita tekijän nimi ja internetosoite.

Tekijänoikeus suojaa luomistyön tulosta, jota sanotaan teokseksi. Tämän on yllettävä teostasolle eli sen oltava riittävän itsenäinen ja omaperäinen. Laadullisia vaatimuksia teoksella ei ole.
 

Lähioikeudella suojataan tiettyjä teostyyppejä

(vaikka ne eivät ylittäisi teoskynnystä):

 • tavallinen valokuva
 • esitys
 • äänitallenne
 • av-tallenne
 • radio- ja tv-lähetys ja sen lähetyssignaali
 • tietokanta ja luettelo (suoja- aika n.50 vuotta)


Vapaata aineistoa ovat:

 • lait ja asetukset
 • vaitiolosopimukset ja niitä vastaavat kansainvälisiä velvoitteita sisältävät asiakirjat
 • viranomaisen tai muun julkisen elimen päätökset ja lausumat sekä näiden käännökset (julkisen elimen teettämät ja tekemät)

 

Tekijänoikeussuojaa ei ole:

 • ideat
 • lausumat
 • tieto
 • maisema
 • luontokappale

 

Lähteet:

https://journalistiliitto.fi/tekijanoikeudet

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa