Kaakkois-Suomen vaalipiiri

 • Jari Peltola
  Kaakkois-Suomen vaalipiiri
  80
  Jari Peltola, lähettäjä, eläkeläinen
 • Keijo Kaskiaho
  Kaakkois-Suomen vaalipiiri
  81
  Keijo Kaskiaho, sosiaalineuvos

  Olen tällä hetkellä Kouvolan Seudun Invalidien puheenjohtaja. Liittovaltuustossa olen ollut usemamman kauden ja viimeiset neljä vuotta Invalidiliiton Vaikuttamisen tuki- työryhmän puheenjohtaja. Vammaisasiat ovat minulle todella tuttuja. Toimin viisi vuotta STM/THL:n työryhmässä, joka laati nettiin Vammaispalvelujen käsikirjan, joka on virkamiesten apuvälineenä päättäessä vammaisten asioita. Tulen seuraamaan miten YK:n vammaisospimusta tullaan noudattamaan kaikissa vammaisia koskevissa asioissa.

 • Päivi Mielikäinen
  Kaakkois-Suomen vaalipiiri
  82
  Päivi Mielikäinen, vastaanottosihteeri

  Vammaisasiat ja vaikuttaminen ovat kuuluneet arkeeni koko elämäni ajan. Työskentelin 18 vuotta järjestösihteerinä Etelä-Saimaan Invalidit ry:ssä. Etelä-Saimaan CP-yhdistyksen toiminnassa olen toiminut vuosikymmeniä. Yhdistyksissä, alueella ja Invaliliittossa mielestäni tärkeintä on yhdessä vaikuttaminen jäsenistöä kuunnellen. Haluan olla vaikuttamassa Invalidiliitossa siihen, että tulevaisuudessa me kaikki olemme yhdenvertaisia ja voimme elää saavutettavassa ja esteettömässa Suomessa. Yhdessä.

 • Ritva Korhonen
  Kaakkois-Suomen vaalipiiri
  83
  Ritva Korhonen, eläkeläinen

  Olen ollut Lahden Seudun Invalidien jäsen lähes 30 vuotta ja kuulun sen hallitukseen. Lahden kaupungin vammaisneuvostossa neljäs nelivuotiskausi alkoi juuri. Myös Lahden järjestökeskuksen hallitukseen olen kuulunut pitkään. Olen Lahden Talojen asukashallituksen jäsen ja toimin myös joissakin muissa yhdistyksissä aktiivisesti. Toivon että työni jatkuu myös Invalidiliiton valtuustossa.

 • Anne Pitkäpaasi
  Kaakkois-Suomen vaalipiiri
  84
  Anne Pitkäpaasi, eläkkeellä, työnohjaaja

  Olen 64-vuotias nainen ja työskennellyt 32 vuotta edunvalvontatyössä. Siksi suostuin ehdokkaaksi ja haluan olla vaikuttamassa meitä jokaista koskettaviin asioihin. Myös yhdistysten yhteistyö ja toiminta kiinnostaa minua. Tiedän, että aktiivit ikääntyvät ja uusia niin nuoria kuin muutoinkin innokkaita ihmisiä tarvitaan mukaan. Yhteistyö yhdistysten kanssa on välttämätöntä. Vammaisten asiat, soteuudistus mukaan lukien, ovat tärkeitä. Niihin voimme vaikuttaa verkostoitumalla eri toimijoiden kanssa.

 • Sami Tervo
  Kaakkois-Suomen vaalipiiri
  85
  Sami Tervo, tietohallintosuunnittelija

  Minulla on halu auttaa ihmisiä löytämään mahdollisuuksia osallistua ja elää tasa-arvoista elämää.  Tahdon oman kokemukseni kautta opastaa ihmisiä itse löytämään ja ymmärtämään mitä oikeuksia, mahdollisuuksia ja apuvälineitä yhteiskunnalla on tarjottavana heille. Minulle on työni kautta maakuntaliiton palveluksessa muodostunut laajat ja monialaiset verkostot ympäri Suomen.

  Haluan liittovaaliehdokkuuteni kautta tuoda osaamiseni ja verkostoni juuri sinun avuksesi.

 • Pirkko Vaittinen
  Kaakkois-Suomen vaalipiiri
  86
  Pirkko Vaittinen, eläkeläinen

  Olen Pirkko Vaittinen, 72-vuotias eläkeläinen Lahdesta. Vuoden 2021 alusta alkaen olen ollut LSI:n puheenjohtaja. Vammaisneuvostossa olen ollut useita vuosia ja nyt Kumppanuuspöydässä varajäsenenä.
  Neuvontaa teen ja sitä kyllä riittää erinäisten palveluiden anomisessa ja hylkypäätöksistä valittaessa.
  Liittovaltuusto on hyvä foorumi saada yhdistyksille tukea ja ohjeita. Mielelläni jatkan liittovaltuustossa, jos saan teiltä siihen mandaatin. Äänestämään sankoin joukoin. Kiitän luottamuksesta tähän asti.