Valtakunnallisten yhdistysten vaalipiiri

 • Arja Ahtaanluoma
  Valtakunnallisten yhdistysten vaalipiiri
  68
  Arja Ahtaanluoma, eläkeläinen

  Olen 45-vuotias entinen yrittäjä. Vammauduttuani neljä vuotta sitten hoitovirheen seurauksena (neliraaja-amputaatio), olen joutunut enemmän tai vähemmän taistelemaan oikeuksieni puolesta. Niskakarvani saa pystyyn epäoikeudenmukaisuus ja epätasa-arvoisuus. Olen kouluttautunut vertaistukihenkilöksi, sillä haluan antaa takaisin edes osan siitä hyvästä, jota olen itse vertaisiltani saanut. Jos en tiedä tarpeeksi, en epäröi ottaa asioista selvää –  Mottoni onkin:  ”Tääkin olis ite pitäny suunnitella."

 • Anna-Stina Linden
  Valtakunnallisten yhdistysten vaalipiiri
  69
  Anna-Stina Linden, lentovirkailija, eläkkeellä

  Olen motivoitunut ja yhden nelivuotiskauden jälkeen kokenut. Valtuustokauden 2018–2021 edustajana olin läsnä jokaisessa kokouksessa. Esittelin ponnet, aloitteet. Haluan olla valtuustossa vaikuttamassa ja olen valmis tekemään työtä sen eteen. Digipalveluiden saavutettavuus on pääteemani. Digipalvelut jokaiselle tarkoittaa sitä, että ne laitteineen on suunniteltu ihmistä varten, ihmisen näkökulmasta eikä järjestelmää varten. Minulla on unelma onnellisesta digitulevaisuudesta. Äänesi on tärkeä.

 • Ellen Nirhamo
  Valtakunnallisten yhdistysten vaalipiiri
  70
  Ellen Nirhamo, opiskelija

  Olen 23-vuotias suomenruotsalainen helsinkiläinen. Opiskelen kansainvälistä oikeutta Åbo Akademissa ja kauppaoikeutta Hankenissa. Olen toiminut Lyhytkasvuiset - Kortväxta ry:ssä vapaaehtoisena 15-vuotiaasta lähtien ja nykyään toimin yhdistyksen hallituksessa tiedotus- ja viestintävastaavana. Minulla on rustohiushypoplasia (RHH) joka kuuluu harvinaissairauksiin. RHH aiheuttaa mm. lyhytkasvuisuutta ja immuunipuutos ongelmia. Minulle on myös tehty kantasolusiirto vuonna 2018.

 • Maija Aatelo
  Valtakunnallisten yhdistysten vaalipiiri
  71
  Maija Aatelo, diplomi-insinööri, esteettömyyskartoittaja

  Entinen myyntinainen Porvoosta. Eläkkeellä harrastan yrittäjyyttä, ruoanlaittoa, historiaa, sanapelejä, kodinsisustusta ja puutarhanhoitoa. Jo 45 v yhdistystoimintaa, vammaisvaikuttamista 15 v. Asun kahden kissan kanssa. Elämääni kuuluu myös etämies ja monta orkideaa.

 • Jaana Tiiri
  Valtakunnallisten yhdistysten vaalipiiri
  72
  Jaana Tiiri, AMC ry puheenjohtaja, projektisuunnittelija

  Olen ehdolla liittovaltuustoon siksi, että haluan Invalidiliiton pystyvän tulevaisuudessa valvomaan yhä laajemmin oikeuksiemme toteutumista ja tavoittamaan myös ne kohderyhmästämme, jotka aiemmin ovat olleet marginaalissa. Työskentelen vammaisten tyttöjen ja naisten oikeuksien edistämiseksi VEERA-hankkeessa ja minulla on vankka järjestökokemus lasten ja nuorten osallisuuden parissa. Toimin AMC ry:n pj:na, joten harvinaisten aseman parantaminen esim. terveydenhuollossa on intohimoni.

 • Anni Täckman
  Valtakunnallisten yhdistysten vaalipiiri
  73
  Anni Täckman, projektipäällikkö, Invalidiliiton hallituksen jäsen

  Toimin VEERA-hankkeen projektipäällikkönä (BBA) ja Aksonin järjestöpäällikkönä (toimivapaa). Olen vaikuttamis- ja järjestötoiminnan ammattilainen, vahva tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja läpinäkyvyyden kannattaja sekä vammaisoikeuksien puolustaja. Erityisosaamistani on yhteiskunnallinen vaikuttaminen, VALAS ja SOTE, järjestötoiminnan ja palveluiden kehittäminen sekä edunvalvonta. Sydämeni sykkii selkäydinvammalle (itselläni vuodesta -99), meidän hoidolle, kuntoutukselle ja oikeuksille.

 • Elina Nykyri
  Valtakunnallisten yhdistysten vaalipiiri
  74
  Elina Nykyri, FM, varavaltuutettu (Vantaa)

  Olen 44-vuotias vammaisaktivisti ja tilastotieteilijä, FM. Elän köyhän, pitkäaikaissairaan, eläkeläisen ja vammaisen arkea. Aloitin 16-vuotiaana toiminnan harvinaisyhdistyksissä. Kuulun mm. Turner ry:hyn ja Rusetti ry:hyn. Toimin Heta-liiton eli henkilökohtaisten avustajien työnantajien liiton, valtuustossa sekä Vantaalla varavaltuutettuna ja kaupunkikulttuurilautakunnan jäsenenä. Rakentakaamme yhdenvertainen, tasa-arvoinen, saavutettava ja esteetön maa, jossa kaikkien ihmisoikeudet toteutuvat.

 • Karita Karttunen
  Valtakunnallisten yhdistysten vaalipiiri
  75
  Karita Karttunen, opiskelija

  Olen Vantaalla asuva 22-vuotias sosionomi (AMK) – diakoniatyön opiskelija. Olen osallistunut Lyhytkasvuiset – Kortväxta ry:n toimintaan koko ikäni ja ollut yhdistyksen toimijana nuoruudestani asti. Nykyisin ja muutaman vuoden ajan olen toiminut yhdistyksen hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana. Lyhytkasvuisuutta aiheuttava diagnoosini ja harvinaissairauteni on spodyloepimetafyseaalinen dysplasia. Toimin mielelläni harvinaissairaiden äänenä.

 • Jan Johansson
  Valtakunnallisten yhdistysten vaalipiiri
  76
  Jan Johansson, valtiotieteiden tohtori, sosiaalipäällikkö

  Olen Jan Johansson 61 -vuotias valtiotieteiden tohtori. Työskentelen Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry:ssä sosiaalipäällikön tehtävissä. Toimenkuvaani kuuluu muun muassa asevelvollisena vammautuneiden ja heidän lähestensä vertaistuki ja neuvonta liittyen toimeentuloon, hoitoon ja kuntoutukseen sekä edunvalvonta. 

  Olen ehdokkaana Invalidiliiton liittovaaleissa numerolla 76. Äänestä teorian ja ennen kaikkea käytännön osaaja Invalidiliiton liittovaltuustoon.

 • Kauko Väisänen
  Valtakunnallisten yhdistysten vaalipiiri
  77
  Kauko Väisänen, yo-merkonomi, eläkeläinen

  Olen 67-vuotias aktiivinen järjestötoimija Mikkelistä. Akson ry:n puheenjohtajana olen toiminut vuodesta 2019 lähtien. Harrastuksiini kuuluu muun muassa liikunta, eri kulttuuritoiminnat ja kesäisin veneily Puulaveden ulapoilla. Luonteeltani olen avoin, rehellinen ja yhteistyökykyinen henkilö, joka on motivoitunut kehittämään vammaisten asioita yhteiskunnassamme. Liittovaltuustoon olen kuulunut usean vuoden ajan ja haluan jatkossakin olla mukana vaikuttamassa vammaisten ihmisten edunvalvotaan.

 • Jenna Kärpänen
  Valtakunnallisten yhdistysten vaalipiiri
  78
  Jenna Kärpänen, tradenomi

  Olen 29-vuotias harvinaissairas nainen Hyvinkäältä. Olen ehdolla Invalidiliiton liittovaltuustoon, sillä haluan olla mukana rakentamassa yhdenvertaista ja esteetöntä Suomea meille kaikille. Kuluvalla valtuustokaudella olen ollut Invalidiliiton liittohallituksen jäsen ja tuonut esiin nuorten ja harvinaisten näkökulmia asioihin. Koen, että minulla on vielä paljon annettavaa tällä saralla.

 • Martti Riekkinen
  Valtakunnallisten yhdistysten vaalipiiri
  79
  Martti Riekkinen, eläkeläinen

  Olen Martti Riekkinen Kuopiosta. Olen täyttänyt 75 vuotta, siis täysi-ikäinen. Minulla on vaimoni kanssa 10 lasta ja heillä 18 lastenlasta. Nuorin poikani on sairastanut yli 20 vuotta aikaisemmin tuntematonta sairautta, diagnoosi ME/CFS saatiin vasta vuonna 2017. Pidän tämän sairauden tietoisuuden lisäämistä ensiarvoisen tärkeänä. Yritän myös osaltani vaikuttaa ennakkoluulottomasti mahdollisiin hoitoihin. Auttamalla lastani voin auttaa myös muita samassa tilassa olevia.