TuleApu 2018-2020

TuleApu – tukea ja tule-terveyttä apuvälineenkäyttäjille 2018-2020
Invalidiliiton TuleApu-hankkeen logo vaaleanpunainen ratas

TuleApu-hankkeen tavoitteena on edistää liikkumisen apuvälineitä käyttävien henkilöiden tuki- ja liikuntaelinterveyttä sekä rohkaista apuvälineen sujuvaan käyttöön. Hanke koostuu matalan kynnyksen Tule-klubeista, omahoitovertaisryhmistä ja -materiaalista sekä apuvälinekummi -vertaistukitoiminnasta. 

Mikä on Tule-klubi?

”Tule-klubi” on lyhenne sanasta tuki- ja liikuntaelin -klubi. Tule-klubin tarkoituksena on herätellä tapahtuman osallistujia huomioimaan ja edistämään omaa tuki- ja liikuntaelinterveyttään.

Tule-klubi on tapahtuma, jossa käsiteltävinä aiheina ovat muun muassa apuvälineenkäyttäjän tule-terveyttä edistävä omahoito arjen eri tilanteissa sekä apuvälineen oikeanlainen ja ergonominen käyttö. TuleApu-hankkeen työntekijät toteuttavat mielellään Tule-klubeja Invalidiliiton jäsenyhdistyksissä. Yhdistyksen tarvitsee vain varata tila ja mainostaa tilaisuutta hankkeen materiaaleilla. Tule-klubi tapahtuman järjestämisestä aiheutuneita kuluja (esim. tarjoilu) korvataan yhdistykselle 100€ asti.

Tule-klubista startti vertaisryhmälle! 

Tule-klubi toimii hyvänä käynnistäjänä apuvälineenkäyttäjien omahoitoa tukevalle vertaisryhmälle. Omahoitovertaisryhmässä tuetaan apuvälineenkäyttäjien omaa aktiivisuutta sekä innostusta tuki- ja liikuntaelinterveyden ylläpitämiseen arjessa. TuleApu-hankkeen työntekijät perehdyttävät yhdistyksen vapaaehtoisesta jäsenestä yhdistyksen uudelle vertaisryhmälle vetäjän. Vetäjä saa myös käyttöönsä valmiiksi suunnitellut materiaalit ensimmäisille vertaisryhmän tapaamiskerroille. Jatkossa vertaisryhmän vetäjiä tuetaan vuosittaisessa vertaistapaamisessa.

Apuvälinekummitoiminnan myötä sujuvaksi apuvälineen käyttäjäksi

Apuvälinekummitoimintaa pilotoidaan pääkaupunkiseudulla. TuleApu-hanke kouluttaa apuvälinekummeiksi henkilöitä, jotka ovat itse käyttäneet liikkumisen apuvälinettä jo pidempään ja jotka ovat kokeneita apuvälineenkäyttäjiä. Vertaistukihenkilöinä apuvälinekummit voivat omalla esimerkillään rohkaista uusia liikkumisen apuvälineenkäyttäjiä apuvälineen käyttöönotossa ja niiden käytössä arjessa. 

Hankkeen tietosuojaselosteet


TuleApu-hankkeen apuvälinekummitoiminta

Kiinnostuitteko, haluatteko mukaan? 

Tule-klubit ja vertaisryhmien vetäjien perehdytykset sekä apuvälinekummien koulutukset ovat käynnistyneet. 

Vertaisryhmien vetäjien koulutus Vertaisryhmät toimimaan!- koulutus järjestetään Vierumäellä 9.-11. marraskuuta. Koulutuksen hinta on 50 €. Koulutukseen kannattaa osallistua jo nyt, vaikka Tule-klubi ja vertaisryhmän perustaminen olisi ajankohtaista vasta ensi vuoden puolella. Ilmoittaudu mukaan Invalidiliiton kurssikalenterin kautta >> 

Apuvälinekummien koulutuspäivät ovat 14. ja 28. lokakuuta.

Lisätietoa saa ottamalla yhteyttä meihin TuleApu-hankkeen työntekijöihin, joko sähköpostitse, tuleapu@invalidiliitto.fi tai soittamalla meille.

Maarit Honkasola, hankevastaava, p. 044 765 0434
Hanna Solja, hankesuunnittelija, p. 050 534 1001

Jaa sosiaalisessa mediassa