pyörätuolissa istuvia ihmisiä

TuleApu 2018-2020

TuleApu – tukea ja tule-terveyttä apuvälineenkäyttäjille 2018-2020
Invalidiliiton TuleApu-hankkeen logo vaaleanpunainen ratas

TuleApu-hankkeen tavoitteena on rohkaista liikkumisen apuvälineen sujuvaan käyttöön sekä edistää liikkumisen apuvälineitä käyttävien henkilöiden tuki- ja liikuntaelinterveyttä. Hanke koostuu matalan kynnyksen Tule-klubeista, omahoitovertaisryhmistä ja -materiaalista sekä apuvälinekummi-vertaistukitoiminnasta.

Mikä on Tule-klubi?

”Tule-klubi” on lyhenne sanasta tuki- ja liikuntaelin-klubi. Tule-klubin tarkoituksena on herätellä tapahtuman osallistujia huomioimaan ja edistämään omaa tuki- ja liikuntaelinterveyttään.

Tule-klubissa käsiteltävinä aiheina ovat muun muassa liikkumisen apuvälineen oikeanlainen ja ergonominen käyttö, apuvälineenkäyttäjän avustaminen sekä apuvälineenkäyttäjän tule-terveyttä edistävä omahoito. Tule-klubi on valmista ohjelmaa Invalidiliiton jäsenyhdistyksille, jonka TuleApu-hankkeen työntekijät toteuttavat. Yhdistyksen tarvitsee vain varata tila ja mainostaa tilaisuutta hankkeen materiaaleilla. Tule-klubin järjestämisestä aiheutuneita kuluja, esim. tarjoiluja, korvataan yhdistykselle 100€ asti. Tule-klubi on hyvä mahdollisuus avata yhdistyksen ovet myös muille alueen apuvälineen käyttäjille, liikkumisen apuvälineistä kiinnostuneille ja uusille tuleville jäsenille!

Tule-klubista startti vertaisryhmälle! 

Tule-klubi toimii hyvänä käynnistäjänä apuvälineenkäyttäjien omahoitoa tukevalle Tule-vertaisryhmälle. Tule-vertaisryhmässä tuetaan apuvälineenkäyttäjien omaa aktiivisuutta sekä innostusta tuki- ja liikuntaelinterveyden ylläpitämiseen arjessa. TuleApu-hankkeen työntekijät perehdyttävät yhdistyksen vapaaehtoisesta jäsenestä yhdistyksen uudelle Tule-vertaisryhmälle vetäjän. Vetäjä saa käyttöönsä valmiiksi suunnitellut materiaalit ensimmäisille Tule-vertaisryhmän tapaamiskerroille. Materiaalia voi hyödyntää joko kokonaan tai osittain ja sitä voi käyttää myös yhdistyksessä jo olemassa olevassa vertaisryhmässä. Jatkossa Tule-vertaisryhmän vetäjiä tuetaan vuosittaisessa vertaistapaamisessa. 

Apuvälinekummitoiminnan myötä sujuvaksi apuvälineen käyttäjäksi

Apuvälinekummitoimintaa pilotoidaan pääkaupunkiseudulla. TuleApu-hanke kouluttaa apuvälinekummeiksi henkilöitä, jotka ovat itse käyttäneet liikkumisen apuvälinettä jo pidempään ja jotka ovat kokeneita apuvälineenkäyttäjiä. Apuvälinekummitoiminnassa apuvälineinä ovat rollaattori, manuaalipyörätuoli sekä sähköpyörätuoli ja -mopo. Vertaistukihenkilöinä apuvälinekummit voivat omalla esimerkillään ja kokemustiedollaan rohkaista ja neuvoa uusia liikkumisen apuvälineenkäyttäjiä apuvälineen käyttöönotossa ja niiden käytössä arjessa. Lisää tietoa apuvälinekummina toimimisesta löydät täältä. Halutessasi itsellesi oman apuvälinekummin, lue lisätietoja täältä

Kiinnostuitteko, haluatteko mukaan? 

Ensimmäiset Tule-klubit, vertaisryhmien vetäjien perehdytykset sekä apuvälinekummien koulutukset on jo toteutettu. Mikäli kiinnostuit toiminnasta niin ole yhteydessä jo nyt, jotta saat ajoissa tiedon seuraavista apuvälinekummien koulutustilaisuuksista sekä vertaisryhmän vetäjien perehdytyksestä. Tule-klubin ajankohta voidaan sopia yhdistyksellenne syksylle 2019.

Lisätietoa saa ottamalla yhteyttä TuleApu-hankkeen työntekijöihin, joko sähköpostitse tuleapu@invalidiliitto.fi tai soittamalla 044 765 1322.

Maarit Honkasola, hankevastaava
Hanna Solja, hankesuunnittelija

 

Voit katsoa webinaarin TuleApu-hankkeesta tästä.

Hankkeen tietosuojaselosteet

Tule-klubi ja vertaisryhmätoiminta
TuleApu-hankkeen apuvälinekummitoiminta

 

Jaa sosiaalisessa mediassa