TuleApu 2018-2020

TuleApu – tukea ja tule-terveyttä apuvälineenkäyttäjille 2018-2020
Invalidiliiton TuleApu-hankkeen logo vaaleanpunainen ratas

TuleApu-hankkeen tavoitteena on edistää liikkumisen apuvälineitä käyttävien henkilöiden tuki- ja liikuntaelinterveyttä sekä rohkaista apuvälineen sujuvaan käyttöön. Hanke koostuu matalan kynnyksen Tule-klubeista, omahoitovertaisryhmistä ja -materiaalista sekä apuvälinekummi -vertaistukitoiminnasta. 

Mikä on Tule-klubi?

”Tule-klubi” on lyhenne sanasta tuki- ja liikuntaelin -klubi. Tule-klubin tarkoituksena on herätellä tapahtuman osallistujia huomioimaan ja edistämään omaa tuki- ja liikuntaelinterveyttään.

Tule-klubi on tapahtuma, jossa käsiteltävinä aiheina ovat muun muassa apuvälineenkäyttäjän tule-terveyttä edistävä omahoito arjen eri tilanteissa sekä apuvälineen oikeanlainen ja ergonominen käyttö. TuleApu-hankkeen työntekijät toteuttavat mielellään Tule-klubeja Invalidiliiton jäsenyhdistyksissä. Yhdistyksen tarvitsee vain varata tila ja mainostaa tilaisuutta hankkeen materiaaleilla. 

Tule-klubista startti vertaisryhmälle! 

Tule-klubi toimii hyvänä käynnistäjänä apuvälineenkäyttäjien omahoitoa tukevalle vertaisryhmälle. Omahoitovertaisryhmässä tuetaan apuvälineenkäyttäjien omaa aktiivisuutta sekä innostusta tuki- ja liikuntaelinterveyden ylläpitämiseen arjessa. TuleApu-hankkeen työntekijät perehdyttävät yhdistyksen vapaaehtoisesta jäsenestä yhdistyksen uudelle vertaisryhmälle vetäjän. Vetäjä saa myös käyttöönsä valmiiksi suunnitellut materiaalit ensimmäisille vertaisryhmän tapaamiskerroille. Jatkossa vertaisryhmän vetäjiä tuetaan vuosittaisessa vertaistapaamisessa.

Apuvälinekummitoiminnan myötä sujuvaksi apuvälineen käyttäjäksi

Apuvälinekummitoimintaa pilotoidaan pääkaupunkiseudulla. TuleApu-hanke kouluttaa apuvälinekummeiksi henkilöitä, jotka ovat itse käyttäneet liikkumisen apuvälinettä jo pidempään ja jotka ovat kokeneita apuvälineenkäyttäjiä. Vertaistukihenkilöinä apuvälinekummit voivat omalla esimerkillään rohkaista uusia liikkumisen apuvälineenkäyttäjiä apuvälineen käyttöönotossa ja niiden käytössä arjessa. 

Kiinnostuitteko, haluatteko mukaan? 

Tule-klubit ja vertaisryhmien vetäjien perehdytykset sekä apuvälinekummien koulutukset käynnistetään syksyn 2018 aikana.
 
Olkaa meihin TuleApu-hankkeen työntekijöihin yhteydessä laittamalla sähköpostia osoitteeseen tuleapu@invalidiliitto.fi tai soittamalla meille. Annamme mielellämme lisätietoa aiheeseen liittyen. 

Maarit Honkasola, hankevastaava, p. 044 765 0434
Hanna Solja, hankesuunnittelija, p. 050 534 1001

Jaa sosiaalisessa mediassa