Aloiteoikeus perustuu Invalidiliiton sääntöihin 14 § Jäsenyhdistysten aloitteet: ”Jäsenyhdistys, joka haluaa ilmoittaa asian käsiteltäväksi liittovaltuustossa, on lähetettävä sitä koskeva esitys vähintään kaksi (2) kuukautta ennen kokousta liittohallitukselle, joka valmistelee asian esiteltäväksi liittovaltuustolle.”

Aloitteen tulee kohdistua Invalidiliiton toiminta-alueeseen. Aloite sisältää yleensä ehdotuksen sekä perustelun ehdotukselle. Aloitteessa esitetään yleensä muutosta johonkin asiantilaan.

Aloite voidaan tehdä joko valmiilla lomakkeella tai vapaamuotoisesti. Aloite on yhdistyksen tekemä ja virallisten nimenkirjoittajien allekirjoittama. Aloite toimitetaan toimitusjohtaja Janne Juvakalle allekirjoitettuna ja skannattuna sähköpostitse janne.juvakka@invalidiliitto.fi tai postitse Invalidiliitto ry/Janne Juvakka, Mannerheimintie 107, 0280 Helsinki.

Liittohallitus valmistelee asian liittovaltuustolle. Vastauksessa kerrotaan, mihin toimenpiteisiin ryhdytään aloitteen tiimoilta. Liittohallituksen vastaus toimitetaan kokousmateriaalin mukana yhdistyksille ja valtuutetuille.

Yhdistysten kannattaa toimittaa kehitysideoitaan myös suoraan liiton työntekijöille ja vastata erilaisiin kyselyihin, joissa kysytään mielipiteitä ja ideoita eri toimintoihin.  

Yhdistyksen aloite liittovaltuustolle (word doc)

Jaa sosiaalisessa mediassa