Liittovaalien äänioikeus on niillä jäsenyhdistysten varsinaisilla jäsenillä, joista on toimitettu tieto 31.5.2021 mennessä liiton jäsenrekisteriin ja jotka ovat täyttäneet 15 vuotta vaalien alkupäivään eli 5.11.2021 mennessä. Liiton jäsenyhdistyksen on myös pitänyt liittyä Invalidiliittoon vuoden 2020 loppuun mennessä.

Jäsenyhdistyksen jäsenet ovat voineet tarkistaa äänioikeutensa yhdistysten puheenjohtajilta ja tästä tarkastusmenettelystä on ilmoitettu kesäkuun 2021 It-lehdessä. Jos henkilö on ollut äänioikeutettu mutta hän on puuttunut listalta, huomautus on tullut tehdä yhdistyksen hallitukselle 31.8.2021 mennessä. Yhdistyksen hallitus on puolestaan tehnyt huomautuksen puuttuvista äänioikeutetuista vaalitoimikunnalle 15.9.2021 mennessä, jonka jälkeen vaalitoimikunta on lisännyt äänioikeutetut äänestäjien listalle.

Vaalissa voi äänestää vain oman vaalipiirin ehdokasta ja jokaisella on käytössään yksi ääni. Jos henkilö on varsinaisena jäsenenä yhdessä tai useammassa liiton jäsenyhdistyksessä, hän tekee vaalipiirivalinnan äänestäessään. 

Jaa sosiaalisessa mediassa