Kuvituskuva.
24.11.2022
Ensi vuonna pidetään eduskuntavaalit ja Invalidiliitto muistuttaa vaaliviranomaisia, että äänestyspaikkojen esteettömyys on tarkistettava. Äänioikeus on perusoikeus, joka ei saa jäädä toteutumatta siksi, että äänestyspaikka ei ole esteetön.

Invalidiliiton laatimissa tarkistuslistoissa käydään läpi niin saapuminen äänestyspaikalle, sisäänkäynti kuin itse äänestyspaikkakin. Äänestyspaikkojen esteettömyyden tarkistuslistat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi löytyvät liiton sivuilta.    

Oikeusministeriö on ylin vaaliviranomainen, jolla on vastuu vaalien toimittamisesta. Kuntien keskusvaalilautakunnat huolehtivat vaalien yleisjärjestelyistä kunnissa. Jos havaitset puutteita äänestyspaikkojen esteettömyydessä, ota yhteyttä vaaliviranomaisiin. Vaaliviranomaisten yhteystiedot löytyvät vaalit.fi-sivulta.   

YK:n vammaissopimuksen 29 artiklan mukaan sopimuspuolet takaavat vammaisille henkilöille poliittiset oikeudet ja mahdollisuuden nauttia niistä yhdenvertaisesti muiden kanssa sekä sitoutuvat varmistamaan, että vammaiset henkilöt voivat tehokkaasti ja täysimääräisesti osallistua poliittiseen ja julkiseen elämään yhdenvertaisesti muiden kanssa suoraan tai vapaasti valittujen edustajien kautta, myös siten, että heillä on oikeus ja mahdollisuus äänestää ja tulla valituiksi, muun muassa:   

  • varmistamalla, että äänestysmenettelyt, -järjestelyt ja -aineistot ovat asianmukaisia, saavutettavia sekä helppotajuisia ja -käyttöisiä.
  • suojelemalla vammaisten henkilöiden oikeutta äänestää salaisella lippuäänestyksellä vaaleissa ja kansanäänestyksissä ilman uhkailua, asettua ehdolle vaaleissa, hoitaa tehtäväänsä tehokkaasti ja suorittaa kaikkia julkisia tehtäviä kaikilla hallinnon tasoilla sekä helpottamalla tarvittaessa apuvälineteknologian ja uuden teknologian käyttöä.
  • takaamalla vammaisten äänestäjien vapaan tahdonilmaisun ja sallimalla tätä varten tarvittaessa heidän pyynnöstään heidän valitsemansa henkilön avustaa heitä äänestyksessä.  

Lue lisää ensi vuoden eduskuntavaaleista Invalidiliiton sivuilta.   

Lisätietoa: Ari Kurppa, Invalidiliitto, esteettömyysasiantuntija, ari.kurppa@invalidiliitto.fi 

Jaa sosiaalisessa mediassa