11.10.2017
Vammaispalveluiden järjestämis- ja tuotantorakenne on muuttumassa. Olemme historiallisen suuren hallintouudistuksen edessä. Vireillä on sosiaali– ja terveydenhuollon uudistus sekä maakuntauudistus.

Uudistuksella eriytetään palveluiden tuotanto ja järjestäminen toisistaan. Samalla kunnilla olevat tehtävät siirretään vammaispalveluiden osalta maakunnille ja rahoitus siirtyy valtio-ohjaukseen. Vammaispalveluiden näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että palvelutuottajien määrä lisääntyy. Samalla valvonnan painopiste siirtyy omavalvontaan ja asiakkaalle syntyy aktiivinen rooli omien palveluiden valvonnassa. 

Osa lainsäädännön valmistelusta on vielä kesken. Vammaispalveluiden järjestämistä tulvaisuudessa säätelevä valinnanvapauslainsäädäntö on juuri tulossa lausunnolle. Valinnanvapauslainsäädännössä ehdotetaan vammaispalveluiden ja muun muassa henkilökohtaisen avun järjestämiseksi henkilökohtaista budjettia sekä asiakasseteliä. 

Myös uusi vammaislaki on virkamiesvalmistelussa ja sen tarkoituksena on tulla eduskunnan käsittelyyn maaliskuussa 2018. Uuden vammaislain tarkoitus on tulla voimaan samanaikaisesti sosiaali- ja terveyshuollon uudistuksen kanssa 1.1.2020 alkaen.

Yleiset huomiot

 • Toimeenpano siirtyy maakuntatasolle. 
 • Vammaislainsäädäntö uudistuu. 
 • Vammaispalveluiden tuottaminen mukaan lukien henkilökohtainen apu valuu monikansallisille palveluntuottajille, joilla suuri taloudellinen intressi päästä markkinoille ja tuottaa kaikkia vammaispalveluita. 
 • Kukaan ei puhu yksittäisen vammaisen työnantajan puolesta. 
 • Siksi meidän on yhdistettävä voimamme itse ja toteutettava ja toimittava Operaatio itsenäinen elämä kautta itse ja yhdessä!

Uhat, jotka on käännettävä mahdollisuuksiksi

 • Uudessa vammaislaissa ei säädetä, että henkilökohtaista apua on aina järjestettävä työnantajamallilla. Monet maakunnat valmistelevat jo palveluiden tuottamistapoja, vireillä on alueellisesti myös erilaisia kehittämishankkeita, esimeriksi henkilökohtainen apu henkilökohtaisella budjetilla. Kehittämistyössä ei ole kiinnitetty huomiota henkilökohtaisen avun työnantajamallin ja palvelumallin merkittäviin eroihin kustannusten ennakoimattomuuden näkökulmasta. 
 • Henkilökohtainen budjetti ei vielä tässä vaiheessa ole osoittanut sopivuuttaan nimenomaan työnantajamallilla järjestettävään henkilökohtaiseen apuun, koska henkilökohtaista budjettia ei ole vielä määritelty.
 • Varmistetaan vammaislainsäädännön eduskuntakäsittelyssä, että henkilökohtaista apua on aina järjestettävä sekä työnantajamallilla, että palvelumalleilla. 
 • Varmistamme, että oman maakuntamme vammaispalveluista vastaavan työryhmän linjaukset turvaavat aina asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti henkilökohtaisen avun työnantaja –mallin. Näin varmistamme, ettei synny maakuntia, jotka eivät tue henkilökohtaisen avun työnantajamallia.     
 • Olemme kiinteässä yhteydessä oman maakuntamme päättäjiin, vammaispalveluiden työryhmän ja maakunnallisen vammaisneuvoston jäseniin ja annamme tukemme ja asiantuntemuksemme heidän käyttöön.    
 • Osallistumme yhteiskunnan säästötalkoisiin olemalla esimerkillisiä henkilökohtaisen avun työnantajia. Tuotamme yhteiskunnallista hyvää, ilman elinkeinotoiminnallista voiton tavoittelua.
 • Osoitamme, että sijoitetut eurot kohdistuvat suoraan toisen avusta riippuvaisen vammaisen henkilön välttämättömään henkilökohtaiseen apuun, joka mahdollistaa itsenäisen elämän ja tasa-arvoisen osallisuuden yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Uusi maakuntarakenne antaa hyvän tulevaisuuden kehittää työnantajamallia. Tätä tukee myös tulevan vammaislain parantunut suunnittelu henkilökohtaisen avun työnantajamallin toteuttamiseksi, joka ohjaa erilaisin valmiuksin olevat ja erilaisissa elämäntilanteissa elävät vammaiset henkilöt juuri heille sopiviin palveluihin. Näin myös työnantajamalli voidaan nykyistä paremmin kohdistaa juuri niille, jotka haluavat ja kykenevät toimimaan työnantajina.

Myös palvelun järjestäjän, eli maakunnan neuvontavelvoitetta on lakiluonnoksessa tarkennettu, minkä lisäksi kehitteillä on myös muita henkilökohtaisen avustajan työnantajuutta tukevia palveluita. Markkinoille on tullut myös juuri tähän alaan suunniteltu verkkopalvelu, joka tehostaa ja parantaa ongelmia aiheuttaneen kuntavetoisen hallintotavan. Näiden parannusten myötä henkilökohtaisen avustajan työnantajuudesta tulee nykyistä toimivampi. Toimiva kokonaisuus entisestään vahvistaa apua tarvitsevan vammaisen henkilön itsenäisyyttä ja valinnanvapautta. 

Avain on myös meillä ja siksi meidän on nyt toimittava yhdessä niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin. Turvataan ja tehdään tulevaisuutemme yhdessä työnantajina ja levitetään sanaa ja ollaan aktiivisia oman asiamme puolustajina!
 

Jaa sosiaalisessa mediassa