Kuva kävelytukea käyttävästä miehestä toimistotyössä
18.9.2019
Hallituksen budjettiriihessä sopima työllisyyspaketti sisältää hyviä avauksia myös vammaisten ihmisten työllisyysasteen nostamiseksi.

Invalidiliitto on jo useita vuosia peräänkuuluttanut räätälöityjä palveluja vammaisille ja osatyökykyisille henkilöille. Liitto on myös useissa yhteyksissä nostanut esiin työkykykoordinaattoreiden osaamista palvelujärjestelmän tuntemisessa ja budjettiriihessä sovittu suuntaus onkin oikein hyvä.

– On hienoa, että hallitus nostaa esiin palvelujen kehittämisen, joilla vastataan yksilöllisiin tarpeisiin. Myös hallituksen lupaus vahvistaa työllisyyspalveluita muun muassa lisäämällä työkykykoordinaattoreita TE-palveluihin on kannatettava asia, Invalidiliiton koulutus- ja työelämäasiantuntija Anne Mäki sanoo.

TE- ja sote-palvelut yhteistyöhön

Invalidiliitto kannatti kevään vaaliohjelmassaan vammaisille ja osatyökykyisille suunnatun työkykyohjelman toteuttamista. Nyt hallitus lupaa 33 miljoonaa euroa ohjelman toteuttamiseen. Ohjelmassa tavoitteena on käynnistää TE- ja sote-palveluissa kokeiluhankkeet työkykypalvelujen kehittämiseksi. Osana ohjelmaa työllistetään osatyökykyisiä ja muita vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä julkisiin hankintoihin asetettavalla ehdolla.

– Vammaisten työnhakijoiden kannalta on tärkeää, että TE- ja sote-palvelut tekevät yhteistyötä ja tukevat työllistymisen ja työssäpysymisen onnistumista, Mäki sanoo.

Mäen mukaan vammaisten ihmisten työllistymisen edistämisessä eivät riitä pelkästään palkkatuen määrärahojen lisääminen tai palkkatukijärjestelmän helpottaminen, vaan erilaisten palvelujen on pelattava yhteen.  Työssä tarvittavien apuvälineiden, kuljetuspalvelujen tai henkilökohtaisen avun toimivuudella on olennainen merkitys vammaisten ihmisten työelämään osallistumisessa.

Työllistymisen kannustinloukkuja puretaan

Osatyökykyisten työllistymisen kannustinloukkujen purkamisessa hallitus etenee kehittämällä osatyökyvyttömyyseläkkeeseen lineaarista mallia, mikä tarkoittaa eläkkeen joustavaa mukautumista ansiotuloihin.

– Harmi vain, että monet fyysisesti vammaiset henkilöt ovat kansaneläkelain mukaisella täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä. Näissä ihmisissä on myös niitä, jotka haluaisivat kykyjensä mukaan osallistua työelämään. Hallituksen linjaus lineaarisesta mallista osatyökyvyttömyyseläkkeessä tarkoittaa kuitenkin sitä, että kehitteillä oleva malli ei toisi uusia jouston mahdollisuuksia Kelan eläkkeeseen, Mäki toteaa.

Mäen mukaan lineaarinen malli tulisi ottaa käyttöön osatyökyvyttömyyseläkkeen lisäksi täydessä työkyvyttömyyseläkkeessä. Näin se edistäisi parhaiten vammaisten ihmisten työllistymismahdollisuuksia.

Ratkaisuja vammaisten yrittäjien haasteisiin

Invalidiliitto näkee myös hyvin mielenkiintoisena hallituksen rekrytointitukikokeilun yksinyrittäjien ja mikroyrittäjien tukemiseksi. Kokeilun tavoitteena on alentaa ensimmäisen työntekijän palkkaamisen kynnystä.

– Invalidiliiton hallinnoima Yritystä!-hanke on edistänyt vammaisten henkilöiden yrittäjyyttä ja tukenut Suomen Vammaisyrittäjät ry:n perustamista, sanoo Invalidiliiton hankepäällikkö Sinikka Winqvist.

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa