Punapaitainen nainen kävelee rollaattorin kanssa luiskaa pitkin. Kuvituskuva.
24.4.2020
Esteettömyyskeskus ESKEn kevään 2020 Edistä esteettömyyttä -verkkokurssi kokosi 24 eri alan ammattilaista opiskelemaan rakennetun ympäristön esteettömyyttä, sitä koskevia määräyksiä ja ohjeita. Kurssilaiset kokivat, että teorian itseopiskelu ja vilkas keskustelu eri taustoista tulevien opiskelijoiden kanssa avasi uusia näkökulmia ja synnytti verkottumista. Kaikki kurssin suorittaneet kertoivat, että tulevat hyödyntämään opittua työssään.

Edistä esteettömyyttä -verkkokurssi järjestettiin keväällä 2020 jo neljättä kertaa ja sen suorittaneita on nyt lähes sata. Kaksi kertaa vuodessa toteutettu kurssi järjestetään verkko-opiskeluna, joka tapahtuu Moodlerooms-oppimisympäristössä. Kurssi kestää neljä viikkoa, eikä siinä ole aikaan sidottuja oppitunteja.

– Kurssin toteutustapa sopi minulle hyvin, pystyin opiskelemaan silloin, kun minulle sopi. Materiaali oli koottu sopivan kokoisiin osiin, kurssilainen kertoo kokemuksistaan.

Kurssin tavoitteena on oppia tuntemaan esteettömän rakentamisen lainsäädäntö ja sen soveltamista koskevat ohjeet sekä jakaa muuta ajankohtaista esteettömyyteen liittyvää tietoa. Kurssin lähdemateriaalina on mm. valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä, ympäristöministeriön ohje sen soveltamisesta sekä Esteettömyyskeskus ESKEn nettisivuston materiaali.

Kurssimateriaalissa kuvataan, mitä esteettömyys tarkoittaa julkisissa ja asuinrakennuksissa sekä niiden piha-alueilla. Kurssi auttaa ymmärtämään, miten olemassa olevien rakennusten esteettömyyttä voidaan parantaa ja mihin asunnon muutostöissä pitää panostaa. Materiaali sisältää tekstejä, piirroksia, kuvia ja videoita.

Kurssin rakenne ja visuaalisuus saivat opiskelijoilta paljon kiitosta.

– Kurssi oli todella kivasti ja kattavasti koottu. Osiot etenivät loogisessa järjestyksessä ja tietoa on helppo ja nopea omaksua. Yhteiset keskustelut moniammatillisesti olivat todella hedelmällisiä. Osaamiseni esteettömyyden parissa syveni.

Kurssimateriaalin videot koettiin erinomaiseksi havainnollistamaan asioita.

– Videoissa näytetyt käytännön tilanteet avaavat silmät ymmärtämään esteettömyyden merkityksestä arjessa. Ne auttavat eläytymään ongelmiin, jotka löytyvät määräysten takaa, kurssille osallistunut kuvailee.

Kurssilaiset toteavat, että kurssi antoi lisäpotkua ja työkaluja esteettömyyden edistämiseen. Moni kertoi hyödyntävänsä kurssin oppeja työssään tuomalla esteettömyyden tärkeyttä esiin. Kurssilaiset hyödyntävät oppimaansa mm. uudisrakennusten ja peruskorjattavien kohteiden suunnittelussa ja ohjauksessa sekä muissa suunnitteluprojekteissa, asuntojen muutostöiden toteuttamisessa, vammaisneuvostotyössä ja kuntien esteettömyyskierroksilla.

– Voin jatkossa varmemmalla otteella puuttua törmäämiini epäkohtiin sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, kurssilainen tiivistää oppimaansa.

Seuraava Edistä esteettömyyttä -verkkokurssi järjestetään keväällä 6.32.4.2023.

Jaa sosiaalisessa mediassa