14.6.2017
Vammaisfoorumi ry ja Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta ovat tehneet 12.6.2017 kansalaisaloitteen vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettamiseksi.
Vammaisjärjestöjen kansalaisaloite


Me vammaisjärjestöt olemme asettaneet yhteiseksi tavoitteeksi lakimuutoksen, jossa vammaisten henkilöiden välttämättömät palvelut rajataan hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle. Palveluiden kilpailuttaminen on vastoin YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista. Vammaisilla ihmisillä ei kilpailutuksissa ole osallisuutta eikä oikeussuojakeinoja omaa elämäänsä koskevissa päätöksissä.
 
Lähes poikkeuksetta kilpailutukset on ratkaissut hinta, joka on sivuuttanut palveluiden laadun. Toistuvat kilpailutukset luovat epävarmuutta ja vaikeuttavat suuresti vammaisten ihmisten arkea.

Miksi kansalaisaloite?

Kansalaisaloite on viimeinen keinomme vaikuttaa vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumiseen. Perustuslain mahdollistama kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, jos se on kerännyt vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa.
 
Kansalaisaloitteen takana on kaikkiaan 32 valtakunnallista vammaisjärjestöä, jotka ovat tehneet jo vuodesta 2013 tuloksetta tiivistä vaikuttamistyötä lakiuudistuksen aikaansaamiseksi. Ei myytävänä! -tapahtuma syyskuussa 2016 keräsi Kansalaistorille satoja ihmisiä ja herätti laajaa julkista keskustelua.

Vammaisfoorumi ry on 32 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, joka edistää vammaisten ihmisten yhteiskunnallista asemaa ja hyvinvointia.

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta on kehitysvamma-alan järjestöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyöverkosto, joka edistää YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa Suomessa ja tekee työtä laadukkaiden palveluiden puolesta.

Allekirjoita aloite Ei myytävänä! -kansalaisaloitesivustolla.

Risto Burman, toiminnanjohtaja, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Lisbeth Hemgård, toiminnanjohtaja, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf
Kalle Könkkölä, toiminnanjohtaja, Kynnys ry
Marianna Ohtonen, toiminnanjohtaja, Kehitysvammaliitto ry
Tarja Parviainen, toiminnanjohtaja, Autismi- ja Aspergerliitto ry
Jyrki Pinomaa, toimitusjohtaja, Aspa-säätiö
Petri Pohjonen, pääjohtaja, Invalidiliitto ry
Jukka Tahvanainen, toimitusjohtaja, Näkövammaisten liitto ry
Sari Tervonen, toiminnanjohtaja, Epilepsialiitto ry
Ilona Toljamo, varapuheenjohtaja, Vammaisfoorumi ry
Ritva Ulander, toimitusjohtaja, Autismisäätiö
Markku Virkamäki, työvaliokunnan puheenjohtaja, Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta

Jaa sosiaalisessa mediassa