Opiskelijoita ja avustajia luokkahuoneessa
18.12.2023
Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeet ovat moninaisia ja lisääntyvät jatkuvasti. Vammaisfoorumi ry esitti 10.11.2023 järjestetyssä kuulemistilaisuudessa omat näkemyksensä oppimisen ja koulunkäynnin tuen uudistamistarpeista vammaisten lasten ja nuorten näkökulmasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kutsui eri toimijoita kuultavaksi oppimisen tuen lainsäädännön uudistamisesta. Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Ylva Krokfors, joka toimii toisena Vammaisfoorumin Lapset- ja nuoret- työryhmän puheenjohtajana, kokosi Vammaisfoorumin lausuntotekstin ja esitti sen OKM:n kuulemistilaisuudessa. 

Vammaisfoorumin keskeiset huomiot

  • Vammaisilla oppilailla ja opiskelijoilla on oikeus oppia ja saada opetusta yleisessä koulutusjärjestelmässä yhdenvertaisesti muiden kanssa. Oppilaan tulee saada siihen tarvitsemansa yksilöllinen tuki.

  • Kouluissa on esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyviä puutteita, joita tulisi korjata lainsäädännössä. 

  • Oppimisen ja koulunkäynnin tuen saatavuus, määrä ja laatu sekä kohdentuminen toteutuvat heikosti. Erityisesti koulunkäynnin tukea tulee kehittää.  

  • Oppimisen tuen järjestelmän tulee olla yhtenäinen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.  

  • Vammaisjärjestöjä ei ole järjestelmällisesti osallistettu uudistamishankkeen valmisteluun siten, kuin vammaissopimus edellyttää, tämä tulee korjata jatkossa. 

Vammaisfoorumi ry:n koko lausunto

 

Jaa sosiaalisessa mediassa