VaikuttaminenMatalalattiaHero
20.6.2023
Invalidiliitto antoi lausunnon liikenne- ja viestintäministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta. Invalidiliitto kannattaa lain muutosehdotuksissa määriteltyjä tavoitteita: lisätä saatavilla olevan esteettömyystiedon määrää ja edistää esteettömiä matkaketjuja ja siten myös liikenteen yhdenvertaisuutta.

Oikea tieto asemien ja niiden ympäristön esteettömyydestä ja palveluista on keskeistä vammaisten ihmisten matkustamisen kannalta. Helposti saatavilla olevat ja ajantasaiset esteettömyystiedot esimerkiksi reittioppaissa edistäisivät liikkumis- ja toimimisesteisten mahdollisuuksia käyttää joukkoliikennettä. Myös YK:n vammaissopimukseen on kirjattu, että vammaisilla henkilöillä tulee olla yhdenvertainen pääsy mm. fyysiseen ympäristöön.

Liityntäpisterekistereihin tulee koota kattavasti tietoa pysäkeistä ja asemista sekä esteettömistä pysäköintipaikoista ja latauspisteistä. Lisäksi Euroopan rautatieviraston ERSAD-tietokantaan on koottava keskitetysti tietoa rautatieasemien esteettömyydestä, laiturialueiden, aseman palveluiden, wc-tilojen ja pysäköintialueiden fyysisestä esteettömyydestä sekä palveluiden saatavuudesta. Tietojen tulisi olla yhtenäisiä ja ajan tasalla koko ETA-alueella.

”Esteettömien matkaketjujen suunnitteleminen edellyttää, että käytettävissä on helposti saatavilla olevaa ja luotettavaa tietoa. Pidämme tärkeänä infrastruktuuritiedon määrän lisäämistä ja kattavan, ajantasaisen tietopalvelun kehittämistä sekä Suomessa että koko Euroopassa”, Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija Riitta Saksanen painottaa.

Invalidiliiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Jaa sosiaalisessa mediassa