Autoja monikaistaisella tiellä
17.10.2023
Invalidiliitto lausui valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman arviointiohjelmasta liikenne- ja viestintäministeriölle. Invalidiliitto korostaa lausunnossaan, että suunnitelman valmistelussa tulee huomioida esteettömyys läpileikkaavana teemana.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (Liikenne 12 -suunnitelma) on strateginen suunnitelma Suomen liikennejärjestelmän kehittämisestä. Suunnitelma kattaa matkustaja- ja tavaraliikenteen, kaikki väylämuodot sekä infran, liikenteen palvelut ja tiedon. Suunnitelmalla on tarkoitus varmistaa, että koko liikennejärjestelmää kehitetään pitkäjänteisesti.

Invalidiliitto pitää tärkeänä, että liikennejärjestelmäsuunnitelman visiossa ja tavoitteissa huomioidaan eri käyttäjäryhmät ja heidän mahdolliset erityistarpeensa. Esteettömyys tulee ottaa suunnitelmassa huomioon sekä infrastruktuurin, liikennevälineiden että ajantasaisen esteettömyystiedon osalta. Liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltu esteettömyysvisio tulisi kytkeä osaksi liikennejärjestelmäsuunnitelman visiota.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmaan sisältyy myös kuvaus liikennejärjestelmän nykytilasta ja toimintaympäristön muutoksista sekä visio liikennejärjestelmän kehittämisestä vuoteen 2050 asti. Lisäksi suunnitelmalla kuvataan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet sekä toimenpideohjelma tavoitteiden saavuttamiseksi sekä valtion rahoitusohjelma ja vaikutusarviointi. Vaikutusarvioinnin avulla tuotetaan tietoa suunnitelman todennäköisistä taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista. Invalidiliitto esittää myös vammaisvaikutusten arviointia osaksi valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman arviointiohjelmaa.

Invalidiliiton lausunto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman arviointiohjelmasta liikenne- ja viestintäministeriölle

Valtioneuvoston tiedote: Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman arviointiohjelma lausunnoille

Jaa sosiaalisessa mediassa