kuvituskuva.
20.9.2023
Rautatieliikenteen esteettömyydellä ja saavutettavuudella on suuri merkitys fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten itsenäiselle liikkumiselle. Invalidiliitto toteutti kyselyn junamatkustamisesta ja antoi Rautatiealan säätelyelimelle lausunnon rautateiden henkilöpalveluliikenteestä.

Rautatiealan sääntelyelin seuraa, valvoo ja edistää rautatiemarkkinoiden toimivuutta, tasapuolisuutta ja syrjimättömyyttä. Sen tulee rautatielain mukaan kuulla vähintään kahden vuoden välein rautateiden tavara- ja henkilöliikennepalvelujen käyttäjien edustajia ottaakseen huomioon näiden näkemykset rautatieliikenteen markkinoista.  Lausunnossa pyydettiin huomioita mm. palveluiden toimivuudesta ja saatavuudesta, hinnoittelusta ja lippujärjestelmistä. Lisäksi myös toiveita siitä miten toivotaan henkilöliikenteen rautatiemarkkinoiden tulevaisuudessa kehittyvän ja minkälaisiin asioihin tulisi erityisesti kiinnittää huomiota. 

Junamatkustamisen esteettömyys saa sekä kiitosta että kritiikkiä 

Invalidiliitto toteutti junamatkustamista koskevan kyselyn elokuussa 2023. Vastauksissa korostuvat vammaisille ihmisille merkityksellisinä asioina erityisesti palvelujen esteettömyys ja saavutettavuus. Tarkemmat tiedot kyselyn tuloksista ovat liitteenä tämän uutisen lopussa. 

Vammaisille ihmisille tuottavat junamatkustamisessa haasteita erityisesti epäkunnossa olevat hissit laiturialueilla, toimimattomat luiskat, junan ja asemalaiturin väliin jäävät raot sekä lastenvaunujen ja polkupyörien säilyttäminen junanmatkan ajan pyörätuoleille varatuilla paikoilla. Wc-tilojen ja ravintolavaunujen esteettömyyteen tulee kiinnittää huomiota, jotta apuvälinein liikkuvat ihmiset voivat asioida niissä nykyistä helpommin. 

VR:n avustajapalvelu koetaan tärkeänä yhdenvertaisuutta lisäävänä tekijänä. Mikäli avustajaa ei ole, apua joudutaan pyytämään kanssamatkustajilta. Myös konduktöörien apu koetaan tärkeäksi ja konduktöörien palvelualttiutta ja ystävällisyyttä arvostetaan. Opastukset, kuten kuulutukset asemilla ja junissa, tulisi järjestää siten, että ne palvelevat luotettavasti kaikkia, myös eri tavoin toimintaesteisiä ihmisiä. Mahdollisia ongelmatilanteita varten tulisi olla erillinen kutsujärjestelmä junan henkilökunnan tavoittamiseksi. 

Invalidiliitto pitää tärkeänä nykyistä käytäntöä, jonka mukaan vammaisen henkilön avustaja saa maksuttoman saattajalipun VR:n junaliikenteessä. Käytäntö vastaa hyvin YK:n vammaisyleissopimusta, joka velvoittaa varmistamaan vammaisille henkilöille mahdollisimman itsenäisen liikkumisen ja kohtuulliseen hintaan. 

Erilaiset vammat aiheuttavat erilaisia toimintakyvyn rajoitteita, minkä vuoksi lipun ostamiseen tulee olla erilaisia vaihtoehtoja. Esimerkiksi asemilla sijaitsevat lippuautomaatit ovat usein liian korkealla pyörätuolia käyttäville henkilöille. Avustajan istumapaikka tulisi aina olla saatavissa samaan vaunuun kuin vammaisen henkilön paikka ja avustajan paikkalipun ostamista tältä osin tulisi helpottaa.  

Esteettömien matkaketjujen mahdollistamiseksi junaliikenteen aikataulut on yhteensovittava muun esteettömän julkisen liikenteen kanssa. Myös asemien yhteydessä olevien pysäköintipaikkojen ja reittien asemille tulee olla apuvälineiden kanssa liikkuville helposti saavutettavia. Lisäksi esteettömyystiedon on oltava ajantasaista ja helposti saavutettavaa.  

 

Materiaalit

Junamatkakyselyn tulokset

Lausunto rautateiden henkilöpalveluliikenteestä

Jaa sosiaalisessa mediassa