Pyörätuolissa istuva lentomatkustaja odottaa kutsupisteellä matkalaukun kanssa
15.5.2019
Esteettömyyden ja saavutettavuuden merkitys on kasvanut matkailualalla ja kasvaa edelleen. Ihmiset matkustavat yhä enemmän ja lähes koko elämänsä ajan. Myös vammaiset ihmiset ja ikääntyvä väki haluavat nähdä maailmaa, ja sitä pitää tukea.

Finnair on jo nostanut esteettömyyden ja saavutettavuuden yhdeksi tärkeäksi tavoitteekseen, ja se näkyy lentomatkustajille mukavana ja turvallisena palveluna.

Erityisapua on tarjolla niin kentällä, ilmassa kuin määränpäässäkin

EU:n jäsenvaltioiden lentoasemat ovat velvollisia avustamaan vammaisia ja liikuntarajoitteisia henkilöitä. Finnair toimii tiiviisti yhteistyössä lentoasemien kanssa, jotta tämä palvelulupaus voidaan yhdessä lunastaa.

Jotta voimme taata tämän, haluamme huomioida mahdolliset avuntarpeet ja rajoitteet, mikäli sellaisia on. Haluamme rohkaista erityistarpeista ilmoittamista, jotta ymmärrämme asiakkaan avuntarpeen matkan jokaisessa kohdassa, kertoo Laura Varja Finnairin viestinnästä.

Asiakas voi ilmoittaa erityistarpeistaan matkaa varatessa lomakkeella, joka löytyy Finnairin sivuilta tai vaihtoehtoisesti soittamalla. Finnairilla on erityinen yksikkö, Meda-desk, joka käsittelee näitä varauksia.

Esimerkiksi liikuntarajoitteisille on tarjolla kolmenlaista pyörätuoliavustusta siitä riippuen, pystyykö asiakas kävelemään pieniä matkoja vai tarvitseeko apua koko matkan ajan. Helsinki-Vantaan lentoasemalla avustaja tulee tarvittaessa vastaan asiakkaan saapuessa asemalle. Mikäli asiakas haluaa avustusta kentälle saavuttuaan, hän voi ilmoittautua invatunnuksella merkityllä kutsupisteellä viimeistään kaksi tuntia ennen lennon lähtöä. Myös invapysäköintialueet ovat liikuntarajoitteisten henkilöiden käytettävissä.  

– Avustusta tarvitsevat matkustajat voivat käyttää omaa palvelupistettä Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja tarvittaessa heitä avustetaan siirtymään lähtöselvityksestä aina koneen istuimeen asti, Varja neuvoo.

Finnairilta kerrotaan, että erityisapua tarvitsevat matkustajat otetaan pääsääntöisesti koneeseen ennen muita matkustajia, jotta heitä voidaan rauhassa avustaa ja heidän kanssaan voidaan tarkistaa lennolla tarvittavat aputoimet.

– Kun ymmärrämme asiakkaan avuntarpeen, pystymme myös kohdekentällä varautumaan oikein ja pyytämään apua esim. siirtymisessä jatkolennolle tai tuloaulaan, Varja täsmentää.

Kaikissa Finnairin lentokoneissa on useita paikkoja, joissa on liikuteltavat käsinojat, jolloin paikalle pääseminen on helpompaa. Finnairin kaukolennoilla Airbus A330-300- ja A350-900-koneissa on wc-tiloihin siirtymistä varten tarkoitettu pyörätuoli.

Finnair ei veloita erikseen liikkumisen apuvälineistä ja myös avustajakoirat matkustavat ilmaiseksi.

Palvelukehityksessä hyödynnetään kokemustietoa

Oppiakseen jatkuvasti uutta, Finnair hyödyntää kokemustietoa ja tekee aktiivisesti yhteistyötä eri asiantuntijatahojen, kuten Invalidiliiton kanssa.

Finnairin ja Finavian edustajia osallistui viime syksynä Invalidiliiton kanssa workshopiin, jossa keskusteltiin eri järjestöjen edustajien kanssa vammaisten asiakkaiden lentomatkustukseen liittyvistä tarpeista.

– Tältä pohjalta olemme luomassa ns. erilaisia asiakaspersoonia, joilla on erilaisia vaatimuksia ja huolenaiheita matkustuksen suhteen. Näitä asiakaspersoonia voimme käyttää mm. henkilöstön koulutuksen tukena sekä pohjana palveluidemme kehittämiselle entisestään. Tarkoituksena on kasvattaa henkilöstön tietoisuutta ja ymmärrystä siitä, miten kohdata eri ihmisiä eri vaatimuksineen ja toiveineen, Varja kuvailee yhteistyön tavoitteita.

Yhteistyön ja tiedon lisääntymien kautta on syntynyt jo monia hyödyllisiä palveluita lentomatkustamista helpottamaan. Tästä yhtenä esimerkkinä Finnair on helmikuusta lähtien sitoutunut Crohn ja Colitis ry:n rekisteröimän Vessapassin käyttöön kaikilla lennoillaan.

 – Yhdessä toimien saamme arvokasta tietoa palvelujemme saavutettavuudesta sekä kehitystarpeista. Esimerkkejä tästä ovat mm. erityisavuntarpeista ilmoittava lomake sekä viittomakieliset palveluvideot, joissa viittoo rap-artisti Signmark, Varja kertoo palveluparannuksista.

Haluatko lisätietoa lentomatkustamiseen ja avustukseen liittyen? Lue lisää Finnairin palveluista heidän kotisivuiltaan >>

Teksti: Katja Kuusenmäki
Kuvat: Finavia ja Invalidiliiton kuva-arkisto

Invalidiliiton vuosittaista Helppo liikkua -viikkoa vietetään 13.–17.5.2019. Tänä vuonna teemana on ”Yhdenvertaista palvelua kaikille”. Teemaviikon aikana yrityksiä ja yrittäjiä halutaan muistuttaa aiheesta, jotta kaikki asiakkaat saisivat yhdenvertaista palvelua. Lue lisää Invalidiliiton kotisivuilta >>

Jaa sosiaalisessa mediassa