21.8.2018
Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ja Malike - Kehitysvammaisten Tukiliitto ry ovat tuottaneet videon, jossa kerrotaan henkilökohtaisesta avusta. Videon on tehnyt Tussitaikurit / Marker Wizards Ltd.

Lapset kasvavat ja ottavat askeleita kohti itsenäisempää elämää - onnistumisten ja epäonnistumisten kautta. Mutta miten käy perheissä, joissa lapsi tai nuori ei sairauden tai vamman vuoksi pysty toimimaan ilman apua ikätovereiden tavoin? 

Henkilökohtainen apu auttaa osallistumaan ja toimimaan itse. Sitä voi saada maksuttomana vammaispalveluna esimerkiksi harrastamiseen ja muihin vapaa-ajan toimiin. Henkilökohtaista apua myönnetään yksilöllisen - vammasta johtuvan avuntarpeen mukaan. 

Henkilökohtaisen avun avulla lapsi tai nuori pystyy siis osallistumaan ja toimimaan itse, harrastamaan ja tekemään mieleisiä asioita vapaa-ajalla, huolimatta sairaudesta tai vammasta.

Lapsen tulee pystyä jollain tavalla ilmaisemaan, mitä hän haluaisi avustajan kanssa tehdä. Henkilökohtaisen avun saamiselle ei ole laissa asetettu ikärajaa. 

Avustajan kanssa lapsi voi osallistua ilman vanhempiaan itselleen mielekkäisiin asioihin ja harrastuksiin, joihin muut samanikäiset lapset jo osallistuvat itsenäisesti. Lapsi pääsee kavereidensa tavoin tekemään valintoja ja luomaan ystävyyssuhteita. 

Lisätietoa henkilökohtaisesta avusta saat alueesi vammaispalveluista ja järjestöistä.

Jaa sosiaalisessa mediassa