Kuntaliiton logo
22.5.2019
Vammaisjärjestöjen edustajat kävivät 20. toukokuuta Suomen Kuntaliitossa luovuttamassa 12 vammaisjärjestön yhteisen ”Henkilökohtainen apu itsenäisen elämän mahdollistajana” -julkilausuman Suomen Kuntaliiton johtavalle lakimiehelle Sami Uotiselle ja erityisasiantuntija Jaana Viemerölle.

Tapaamisessa keskusteltiin viime hallituskaudella rauenneesta vammaispalvelulakiesityksestä sekä nykytilasta liittyen nimenomaan henkilökohtaiseen apuun ja siihen liittyviin kehittämisratkaisuihin. Lain valmistelu aloitettaneen uudelleen seuraavan hallituksen aikana.

Vammaisjärjestöt vierailulla kuntaliitossa, ryhmäkuvassa Invalidiliiton, Suomen Vammaisyrittäjien, Heta-liiton ja Kuntaliiton edustajat.


– Koska kyse on subjektiiviset oikeudet sisältävästä erityislainsäädännöstä, tulisi lain soveltamisalan olla hyvin tarkkaan rajattu, totesi Kuntaliiton erityisasiantuntija Jaana Viemerö.

Kaikilla osallistujilla oli huoli siitä, millä tavoin henkilökohtainen apu yhdessä muiden laajojen vammaispalveluiden kanssa voidaan turvata myös tulevaisuudessa sekä säilyttää sen ominaispiirre siitä, että vammaisella henkilöllä on oikeus määritellä itse tarvitsemansa avun ohjautuminen.

– Vammaispalveluiden kehittämiseen vaikuttaa kiinteästi myös muut hyvinvointiyhteiskuntaan liittyvät palveluratkaisut, jota ei tule unohtaa, Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Saksanen totesi.

Kuntaliiton johtava lakimies Sami Uotinen toi lisäksi esille, että henkilökohtaisessa avussa on monia erityisiä ominaispiirteitä ja eri suunnista tulevia vaikutuksia, minkä takia myös nämä mahdolliset muutosvaikutukset tulee laaja-alaisesti arvioida käsiteltäessä henkilökohtaista apua.

Lakimies Elina Nieminen Invalidiliitosta yhtyi tähän:

– Jokaisella vammaisella on yhdenvertainen oikeus yksilöllisen tarpeensa mukaisiin palveluihin. Yksi palvelumuoto ei kuitenkaan sovellu kaikille ja tämän vuoksi korostamme erilaisten palvelumuotojen jatkokehittämistä uutta vammaispalvelulakia muotoiltaessa.

Julkilausuman luovuttamistilanteessa olivat läsnä lisäksi Suomen Vammaisyrittäjät ry:n varapuheenjohtaja Maija Aatelo ja Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n hallituksen jäsen Jarmo Tiri.

Tutustu Henkilökohtainen apu itsenäisen elämän mahdollistajana -julkilausumaan >>

 

 

 

                     

Jaa sosiaalisessa mediassa