Lääkäri keskustelee pariskunnan kanssa pöydän ääressä
15.12.2023
Duodecim on laatinut Hyvä käytäntö -suosituksen ensitiedon antamiseen lapsen sairaudesta, vammaisuudesta tai sukupuolipiirteiden kehovariaatioista. Tutkimustietoon perustuva, mutta myös kokemustietoa huomioiva yhtenäinen käytäntö on Suomessa tähän asti puuttunut.

Kansallisen lapsistrategian yhtenä toimenpiteenä Suomen Lääkäriseura Duodecim laati Ensitieto Hyvä käytäntö -konsensussuosituksen, joka julkaistiin 25.10.2023. 

”Olen iloinen, että terveydenhuollon ammattilaiset ovat suosituspaneelin puheenjohtajan, myös lapsistrategiaa työstäneen Mannerheimin Lastensuojeluliiton erityisasiantuntija Kirsi Pollarin johdolla tehneet huolellista tutkimus- ja selvitystyötä”, toteaa Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Ylva Krokfors.

Invalidiliitto ja muut vammaisjärjestöt saivat tuoda esille näkemyksiään, perheiden kokemuksia ja tarpeita ensitiedosta, joita on huomioitu konsensussuosituksessa. “Toivon, että tämä konsensussuositus osaltaan selkiyttää ja antaa tukea ensitiedon antamiseen, sekä vähentää terveydenhuollon työntekijöiden työpaineita ja muistuttaa siitä, että kaikkea ei tarvitse tehdä yksin. Niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa on osaavia ammattilaisia, esimerkiksi terveyssosiaalityöntekijöitä ja kuntoutusohjaajia, jotka voivat olla mukana ensihoitoprosessissa tukemassa perhettä”, Krokfors painottaa.

Duodecimin tiedote ensitiedon antamisesta

Jaa sosiaalisessa mediassa