7.6.2021
Vammaisilla ihmisillä tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus käyttää niin lähijunaliikenteen palveluita kuin kulkea pitempiäkin junamatkoja. Esteetön julkinen liikenne on avainasemassa tämän varmistamisessa.

Vammaisten ihmisten oikeudesta saada apua junaliikenteessä on säädetty laissa.  Euroopan parlamentti on hyväksynyt uudet, kahden vuoden päästä voimaan tulevat junamatkustajien oikeuksia parantavat EU-säännöt. Nämä parantavat osaltaan vammaisten ja liikuntarajoitteisten ihmisten palvelutasoa junaliikenteessä koko Euroopan alueella. Suomessa VR on kautta aikain huomioinut hyvin vammaiset ja liikkumisrajoitteiset asiakkaat verrattuna muuhun Eurooppaan. Suomen avustamispalvelusta on selkeästi kerrottu VR:n sivuilla.   

VR on uudistamassa taajamajunaliikenteessä käytössä olevia palvelumalleja. Invalidiliitto muistuttaa, että palvelumalleja uudistettaessa on syytä varmistaa, että vammaiset matkustajat pystytään huomioimaan yhdenvertaisesti jatkossakin. 

YK:n vammaissopimuksessa nousee esiin vammaisten ihmisten oikeus yhdenvertaiseen liikkumiseen. Esteettömyyden ja saavutettavuuden ohella vammaisten ihmisten liikkumista järjestettäessä on hyvä tunnistaa YK:n vammaissopimuksen 18 artikla, joka varmistaa vammaisen ihmisen oikeuden liikkumisvapauteen sekä artikla 20 mahdollisimman itsenäisestä henkilökohtaisesta liikkumisesta. 

Konduktööri lisää turvallisuuden tunnetta ja matkaketjujen sujuvuutta 

Vammaisten ihmisten matkustaessa keskeistä on avustamispalvelut asemilla ja konduktöörien apu junissa matkan aikana. Vammainen ihminen voi tehdä matkaa yksinkin, kun liikenteen palvelut toimivat.  

Junaliikenteessä konduktöörin merkitys korostuu etenkin, jos juna ei ole täysin esteetön. Ensinnäkin konduktööri auttaa esimerkiksi liikkumisen apuvälineitä käyttävän matkustajan junan kyytiin ja määränpäässä pois junasta. Ilman tätä apua yksin matkustavan vammaisen ihmisen matka ei voisi toteutua.  

Konduktöörit myös varmistavat, että pyörätuoleille varatut tilat junissa ovat pyörätuolinkäyttäjille vapaana. Invalidiliittoon tulleiden viestien valossa voi todeta, että asennemuokkausta tarvitaan edelleen, jotta junamatkustajat ymmärtäisivät pyörätuolinkäyttäjien tarpeet paremmin. Lisäksi on toivottavaa, että VR tarjoaa juniinsa nykyistä enemmän pyörätuolipaikkoja. 

Konduktööri auttaa myös silloin, jos matkustajilla tulee pulmatilanteita tai epäselvyyksiä esimerkiksi jatkoyhteyksien osalta. Tällöin konduktöörin antama yksilöllinen apu on tärkeää.  

Lisätietoa: Riitta Saksanen, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, Invalidiliitto, riitta.saksanen@invalidiliitto.fi

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa