Järjestöpäivien kuvituskuva.
29.9.2021
Järjestöpäivillä osallistuttiin Invalidiliiton uuden strategian työstämiseen sekä kohdattiin, keskusteltiin ja jaettiin ideoita muiden yhdistystoimijoiden kanssa.

Järjestöpäivien ensimmäisessä osassa luotiin katsetta tulevaisuuteen ja työstettiin liiton uutta strategiaa Juha Heikkalan johdolla. Aktiivista keskustelua käytiin mm. Invalidiliiton identiteetistä; Keitä varten liitto on olemassa? Entä mikä Invalidiliiton tilanne on tällä hetkellä? Minkälaisessa toimintaympäristössä toimintaan? Lopuksi vielä pyrittiin kiteyttämään ne olennaiset asiat, jotka liiton pitää ratkaista, jotta se menestyy tulevaisuudessa.  

Jäsenistön osallistamista strategian työstämiseen arvostettiin: ”Nyt kysyttiin ihmisten omia mielipiteitä. Ihmisillä oli mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa.”  

Keskustelu oli vilkasta ja osallistujat kokivat myös etätilaisuuden vuorovaikutuksen onnistuneen hyvin. Heikkala saikin kiitosta ammattimaisesti vedetystä tilaisuudesta. Strategian työstäminen jatkuu vielä. Sen hyväksyminen on uuden liittovaltuuston ensimmäisiä tehtäviä keväällä.      

Intoa yhdistystoimintaan, tietoa ja ideoiden jakamista  

Lauantaina tavoitteena oli antaa tietoa ajankohtaisista yhdistyksiä koskevista asioista, innostaa yhdistysaktiiveja sekä keskustella ja jakaa ideoita muiden kanssa. Ohjelmassa innostettiin äänestämään niin liittovaaleissa kuin aluevaaleissakin, kerrottiin Opintokeskus Siviksen uusista verkkokoulutuksista ja tuesta yhdistyksille sekä Invalidiliiton Parasta nuori -toiminnasta.  

Emma Lapin esitys nuorten toiminnasta kirvoitti hyvää keskustelua myös pienryhmissä: ”Etenkin kolahti, että nuorille ei tarjota mallia, vaan kysytään mitä he haluavat.”  

Jäsenten toiveiden kysyminen, ennakkoluulottomuus uusien toimintojen kokeilussa, yhteistyö ja verkottuminen tulivat esiin järjestöasiantuntijoiden summatessa pienryhmäkeskustelujen antia.  

Entä mikä yhdistystoiminnassa innostaa? Yhdistystoiminnan iloista ja haasteista keskustelivat viestintäjohtaja Sinikka Rantalan johdolla erilaisissa rooleissa omissa yhdistyksissään toimivat Markku PoikelaSinianne JokinenTuija Ekegren ja Nina Välimäki. Keskustelua käytiin myös chatissa. Innostuksen kivijalkoina toimivat ainakin mielekkääksi koettu toiminta, uuden oppiminen, vertaistuki ja vaikuttaminen sekä yhdessä tekeminen.       

”Järjestöpäivät ovat erittäin tarpeelliset” 

Päiviin oltiin tyytyväisiä ja niitä pidettiin mielenkiintoisina ja hyödyllisinä. Hyödylliseksi koettiin mm. kuulla toisten yhdistysaktiivien ajatuksia ja kuulumisia. Myös etäosallistumista pidettiin toimivana. Jatkossa toivotaankin, että etäosallistuminen mahdollistetaan kaikille halukkaille.

Invalidiliitto ja sen jäsenistö ovat selvästi ottaneet puolentoista vuoden aikana muutaman askeleen digiloikan. Toivotaan kuitenkin, että seuraavat Järjestöpäivät voidaan järjestää myös kasvokkaisena tapahtumana, summaa Invalidiliiton koulutussuunnittelija Auli Tynkkynen.   

Invalidiliiton Järjestöpäivät järjestettiin kaksiosaisesti to 16.9. ja la 18.9.2021.   

Jaa sosiaalisessa mediassa