kuva miehestä pyörätuolissa
25.5.2019
Invalidiliitto ry:n liittovaltuusto muistuttaa hallitusohjelmaneuvottelijoita:
Vammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus on turvattava ja palveluita parannettava!

Invalidiliiton liittovaltuusto on huolissaan fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden taloudellisesta tilanteesta, palveluiden laadusta ja saatavuudesta sekä itsenäisen elämän mahdollisuuksista.

Monien vammaisten ihmisten taloudellinen asema on heikompi kuin muiden kansalaisten. Tarpeenmukainen henkilökohtainen apu ja kuljetuspalvelut tukevat vammaisten mahdollisuuksia opiskella ja työskennellä.

Invalidiliiton liittovaltuusto kannustaa niin julkista kuin kolmattakin sektoria sekä erityisesti yrityksiä ”sopivaa työtä kaikille” -ajatteluun. Osaaville ja työhön motivoituneille vammaisille on löydettävissä sopivaa työtä. Se voi edellyttää työtehtävien räätälöintiä ja yksilöllisiä työvoimapalveluita sekä asenteiden muokkaamista. Vammaisten työllisyyden parantaminen on yksilön ja yhteiskunnan etu, joten asia tulee kirjata hallitusohjelmaan.

Myös suuret terveydenhuollon asiakasmaksut heikentävät monen vammaisen ihmisen taloutta. Kustannuksia aiheuttavat perus- ja erikoissairaanhoidon maksut, matkat terveydenhuoltoon ja kuntoutuksiin, lääkkeet ja itse maksettavat hoitotarvikkeet. Invalidiliiton liittovaltuusto pitää välttämättömänä, että hallitusohjelmaan kirjataan asiakasmaksulain uudistaminen. Asiakasmaksun suuruus ei saa estää palveluihin hakeutumista tai hoidon vastaanottamista. Kelan ja terveydenhuollon maksukattoja on alennettava ja niiden yhdistämismahdollisuudet selvitettävä.

Yksilölliset kuntoutustoimet ja apuvälineet osaltaan mahdollistavat monelle vammaiselle itsenäisen elämän. Toiminta- ja työkykyä edistävät kuntoutuspalvelut ja apuvälineet tulee varmistaa kaikille – myös ikääntyneet ja eläkkeellä olevat vammaiset huomioiden.

Vammaispalvelulain uudistamistyö, joka edellisellä vaalikaudella eteni lähes maaliin saakka, tulee uudelleen käynnistää välittömästi. Näin toteutetaan jokaisen vammaisen yhdenvertainen oikeus yksilöllisten tarpeiden mukaisiin palveluihin. Itsemääräämisoikeutta kunnioittava, saavutettava palvelujärjestelmä on lähtökohta yhdenvertaisuudelle. Palveluintegraation toteutuminen sosiaali- ja terveydenhuollon välillä on tehtävä huolella. Saumattomat ja esteettömät palveluketjut tulee varmistaa. Palveluiden on oltava riittäviä, soveltuvia ja luotettavia.

Vammaisten henkilöiden turvallinen liikkuminen terveyspalveluihin, opiskelussa ja työelämässä sekä vapaa-ajalla on varmistettava. Tarvitaan riittävä ja asianmukainen taksikalusto sekä esteetön julkinen liikenne. Taksiliikenteen parantamiseksi on korjattava liikennepalvelulain aiheuttamat heikennykset: päivystys-, asemapaikka- ja kuljettajien koulutusvelvoitteen poistuminen sekä paikallistuntemusosion poistuminen kuljettajakokeesta. Yksilölliset turvalliset kuljetuspalvelut on oltava tarjolla ympäri Suomen. Vammaisia tulee kohdella inhimillisesti. Vammainen ei ole rahtia.

Invalidiliiton liittovaltuusto muistuttaa YK:n vammaissopimuksesta, joka edellyttää, että kaikissa vammaisia koskevissa asioissa vammaiset henkilöt otetaan mukaan heitä koskevien asioiden suunnitteluun ja heitä koskevaan päätöksentekoon.

25.5.2019 Vierumäellä

Invalidiliitto ry:n liittovaltuusto

Jaa sosiaalisessa mediassa