Kuvituskuva.
30.11.2021
Invalidiliiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittovaltuusto, joka valitaan liittoäänestyksessä joka neljäs vuosi. Liiton jäsenyhdistysten jäsenet ovat valinneet uudet liittovaltuuston jäsenet vuosille 2022-25. Äänestysprosentti oli 38,3%.

Liittovaltuustoon kuuluu 49 jäsentä, jotka valittiin vaalipiireittäin enemmistövaaleilla liittovaltuuston vahvistaman vaalipiirien paikkajaon mukaisesti. Valituiksi tulivat eniten ääniä saaneet henkilöt kustakin vaalipiiristä. Täysin uusina valtuustoon valittiin 19 henkilöä sekä kolme aiemmin, ennen kuluvaa kautta 2018-2021, valtuutettuna ollutta henkilöä. Valtuustoon valittiin 31 naista sekä 18 miestä.  

Uusi liittovaltuusto kokoontuu järjestäytymiskokoukseensa tammikuussa 2022, jolloin se valitsee liiton hallituksen puheenjohtajiston, hallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajiston. 

Liittovaltuusto on tärkeä toimielin liiton toiminnassa ja sen kehittämisessä. Uusi valtuusto hyväksyy muun muassa liiton uuden strategian keväällä 2022. 

Katso liittovaalien tulokset vaalisivulta. 

Jaa sosiaalisessa mediassa