Hyvin sanottu -logo. Kuvituskuva.
20.4.2021
Invalidiliitto on mukana Hyvin sanottu -hankkeessa, jossa pyritään vahvistamaan suomalaista keskustelukulttuuria sekä kansalaisten luottamusta ja ymmärrystä toisiaan kohtaan. Viisivuotista hanketta koordinoivat  Yle ja Erätauko-säätiö, ja hankkeen periaatteisiin on sitoutunut jo yli sata toimijaa. 

Keskustelukulttuuri rakentuu tavoista olla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Ylen teettämän tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista kokee keskustelukulttuurin yhteiskunnassa koventuneen. Keskusteluihin halutaan lisää asiallisuutta ja kunnioitusta.  

Rakentava vuorovaikutus on mahdollista myös yhteiskunnallisessa keskustelussa, jossa asiat ovat monimutkaisia, eikä niihin välttämättä ole yhtä oikeaa ratkaisua. Invalidiliitto kannustaakin käyttämään #HyvinSanottu-hashtagia somessa aina, kun tunnistaa rakentavan lähestymistavan vammaisille henkilöille tärkeässä asiassa. 

Reilussa yhdistyksessä on hyvä ilmapiiri ja jäsenet voivat hyvin 

Hyvin sanottu -hanke on jatkumoa Invalidiliiton Reilu yhdistys -työlle. Reilussa yhdistyksessä jokainen jäsen voi tuntea olevansa osa yhteisöä. Reilun yhdistyksen tavoite on, että jäsenet voivat osallistua tasavertaisesti toimintaan omista lähtökohdistaan ja kokea olonsa hyväksytyksi ja turvalliseksi.  

Jäsenyhdistysten tilaisuuksissa kannustetaan luomaan kuuntelemisen, kunnioittamisen, kiittämisen ja kannustamisen ilmapiiri. Hedelmällinen keskustelu syntyy, kun ei edes tavoitella yksimielisyyttä. Turvallinen keskusteluympäristö antaa tilaa ja rohkaisee oman näkemyksen esittämiseen. Parhaimmillaan se tukee yhteistä ajattelua, oppimista ja vie yhteisöä eteenpäin. 

Opas reiluun yhdistystoimintaan 

Invalidiliiton Reilua yhdistystä rakentamassa -opas sisältää keskustelutehtäviä positiivisen ja avoimen toiminnan edistämiseksi sekä ehdotuksia ja konkreettisia keinoja puuttua yhdistyksessä esiintyviin pulmatilanteisiin. Oppaassa pohditaan avoimen ja reilun yhdistystoiminnan rakennuspalikoita sekä tapoja rakentaa välittävää ja kannustavaa ilmapiiriä. Opas auttaa rakentamaan reiluja yhdistyksiä, joissa hyvä keskustelukulttuuri kukoistaa.  

Hyvin sanottu -hankkeesta lisää Ylen kotisivuilla.

Jaa sosiaalisessa mediassa