16.2.2018
Haemme yhteiskuntasuhdeyksikköömme kuntoutukseen, apuvälineisiin ja sosiaaliturvaan perehtynyttä sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaa vahvistamaan osaamistamme sote-uudistukseen liittyen.

Tehtäviisi kuuluu yhteiskunnallisen keskustelun aktiivinen seuraaminen ja analysointi erityisesti vammaispoliittisesta näkökulmasta, osallistuminen vaikuttamistoimenpiteiden valmisteluun sekä sosiaali- ja terveyspalveluita koskeva neuvonta.

Edellytämme korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkintoa, yhteiskunnan päätöksentekomekanismien ja lainsäädännön tuntemista soveltuvin osin, vahvaa sisältöosaamista sekä kykyä selkeään kirjalliseen ja suulliseen ilmaisuun.

Arvostamme kosketuspintaa vammaisuuteen, hyviä vuorovaikutustaitoja, itsenäistä työotetta sekä kykyä hahmottaa yhteiskuntaa ja sen toimijoita laaja-alaisesti.                          

Tarjoamme monipuolisen tehtäväkokonaisuuden, jossa pääset hyödyntämään osaamistasi osana ammattitaitoista työyhteisöä. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva.

Yhteiskuntasuhdeyksikkö vastaa Invalidiliiton valtakunnallisesta vaikuttamistyöstä, tekee edunvalvontaa jäsenten elinolosuhteiden kohentamiseksi, nostaa yhteiskunnan tietoisuuteen fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten näkökulman, osallistuu valtakunnan tason vammaispoliittisten linjausten valmisteluun ja antaa lausuntoja, kannanottoja sekä laaja-alaista konsultaatiota koskien vammaisten ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Lisätietoja: yhteiskuntasuhdejohtaja Laura Andersson, laura.andersson@invalidiliitto.fi
Tiedustelut puhelimitse 26.2. klo 13-15 tai 28.2. klo 9-10, p. 040 7517225.

Lähetä hakemuksesi viimeistään 5.3. rekrytointijärjestelmän kautta >>

Jaa sosiaalisessa mediassa