avustajakoira tuo lehden
23.4.2019
Invalidiliitto ja Näkövammaisten liitto ovat tehneet yhteistyötä avustajakoirien kouluttamisessa. Näkövammaisten liiton Opaskoirakoulussa on nyt koulutettu ensimmäinen avustajakoira.

– Yhteistyö liittojen välillä on ollut hyvähenkistä ja tuloksellista. Yhteistyömme edistää koulutettujen avustajakoirien saatavuutta Suomessa. Tämä on erittäin tärkeää, jotta koulutettuja avustajakoiria pystytään luovuttamaan vammaisten henkilöiden käyttöön myös tulevaisuudessa, Invalidiliiton järjestöjohtaja Terhi Jussila sanoo.

Näkövammaisten liiton Opaskoirakoulun päätehtävä on edelleen opaskoirien kouluttaminen näkövammaisille ihmisille. Invalidiliiton kanssa on nyt solmittu yhteistyösopimus yhdeksi vuodeksi ja tämän vuoden aikana on tarkoitus luovuttaa kaksi avustajakoiraa.

Jussilan mukaan kyseessä on ollut yhteinen oppimisprosessi. Näkövammaisten liitolla on pitkä kokemus opaskoirien kouluttamisesta. Invalidiliiton asiantuntijat ovat nyt perehdyttäneet Opaskoirakoulun asiantuntijoita myös avustajakoirien kouluttamiseen. Yhteistyön tuloksena on taito-, luonne- ja terveystestattu avustajakoira fyysisesti vammaiselle tai toimintarajoitteiselle ihmiselle.

– Labradori, jolla on hieno geeniperimä, pääsi näin uuteen tehtäväänsä avustajakoiraksi. Maailmalla opas- ja avustajakoiria koulutetaan yleisesti samoissa organisaatioissa. Osaavan kouluttajamme Hannele Ronnun asiantuntemusta pystyttiin näin hyödyntämään vammaisjärjestöjen välisessä yhteistyössä, toteaa Näkövammaisten liiton palvelulinjan johtaja Johanna Reiman.

Avustajakoira on fyysisesti vammaisen tai toimintarajoitteisen käyttäjänsä päivittäinen apu, yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi koulutettu apuväline. Se edistää ja ylläpitää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Koira tukee käyttäjän itsenäistä ja yhdenvertaista osallistumista arjen toimintoihin, työhön, opiskeluun ja harrastuksiin.

Invalidiliitto selvitti yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa avustajakoirien vaikutuksia vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten arkeen. Tutkimuksen perusteella avustajakoiran käyttäjät kokivat elämänlaatunsa huomattavasti paremmaksi kuin koiraa jonottavat henkilöt. Avustajakoiran käyttäjät selviytyivät huomattavasti paremmin jokapäiväisissä toiminnoissaan ja olivat samalla tyytyväisempiä itseensä ja ihmissuhteisiinsa.

Lue lisää tutkimuksesta >>

Jaa sosiaalisessa mediassa