Havainnekuva digitaalisten palveluiden vaikutuksesta ihmisten elämään.
1.8.2022
Invalidiliitto haluaa olla vetovoimainen yhteisö vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen, jäsenille, asiakkaille ja muille toiminnasta kiinnostuneille. Vastaa kyselyyn, jonka avulla kerätään tietoa tarpeista, unelmista, odotuksista ja ideoista.

Digitaalisuus ei korvaa kasvokkaisia kohtaamisia, mutta sitä kautta toimintaan voi osallistua matalalla kynnyksellä ja olinpaikasta riippumatta. Tavoitteena on löytää palveluideoita, joilla tuetaan vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden täysipainoista elämää ja osallisuutta.

Kesän aikana kerättiin palveluideoita ja syksyllä mietitään, millaisilla teknisillä ja teknologisilla ratkaisuilla niitä voisi parhaiten toteuttaa. Kartoituksen tuloksena syntyy suunnitelma, joka toimii pohjana Invalidiliiton digitaalisten palveluiden kehittämisessä tulevina vuosina. Tämä on yksi Invalidiliiton toiminnan painopistealue.

Vastauksia kesän kyselyyn tuli lähdes 150 kpl - kiitos kaikille vastanneille!  Saimme myös palautetta liiton toiminnasta, mutta myös tukea käsityksille hyvistä digitaalisista palveluista ja ideoita uusiksi palveluiksi.

Julkaisemme pian tulevien kehittämispajojen ajankohdat ja ilmoittautumisen niihin tällä sivulla ja muistutamme niistä Invalidiliiton some-kanavissa.

Jaa sosiaalisessa mediassa