Sosiaaliturvakomitean välimietintö -kansilehti sinisellä pohjalla
26.5.2023
Invalidiliitto vastasi sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön sosiaaliturvakomitean välimietinnöstä, joka sisältää komitean 31 ehdotusta tuleville hallituksille sosiaaliturvan uudistamiseksi sekä linjaukset komitean toisen kauden työlle. Komitea esittää seuraavalle hallitukselle syyperusteisten perusturvaetuuksien yhtenäistämistä ja yhdistämistä ansioturva huomioiden.

Invalidiliiton näkemyksen mukaan ehdotuksista tulisi ensisijaisesti edistää mm. sitä, että etuuksien ja palveluiden hakemisen tulee olla yksinkertaisempaa ja sujuvampaa, ja asiakkaan tulee päästä tehokkaasti oikeiden ja oikea-aikaisten etuuksien ja palveluiden piiriin. Tämä edellyttää toimijoiden välisen yhteistyön ja tiedonkulun edistämistä.

Sosiaaliturvaetuusehdotus voisi parantaa käytännössä oikeiden etuuksien piiriin pääsemistä. Hakijan ei tarvitsisi tuntea järjestelmän yksityiskohtia, vaan hänelle myönnettäisiin hänen antamiensa vastausten ja rekisteritietojen pohjalta kaikki hänelle kuuluvat etuudet.  

Invalidiliitto painotti myös sitä, että lainsäädännön tulee tukea työ- ja toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista sekä olemassa olevan työkyvyn hyödyntämistä. Työ- ja toimintakyvyn tukeminen on aloitettava riittävän aikaisessa vaiheessa, jotta vältytään pysyville työkyvyttömyysetuuksille joutuminen. Ammatillisiin kuntoutuksiin tulee lisätä yksilöllisiä valintoja tukevia toimenpiteitä, jotta toimenpiteet motivoivat kuntoutujia osallistumaan niihin. 

Työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamista jatkettava

Invalidiliitto kannattaa ansiotulojen ja etuuksien yhteensovittamisen yksinkertaistamista ja joustavoittamista. Järjestelmän tulisi olla työhön kannustava. Työkyvyttömyyseläkkeen ja palkkatulojen lineaarisen mallin mukaista yhteensovittamista on jatkettava, jotta työn tekeminen olisi kannattavampaa myös heille, jotka haluavat ja pystyvät työskentelemään eläkkeellä ollessaan.  

Invalidiliitto pitää tärkeänä, että sosiaaliturvauudistusta jatketaan siten, että kaikki työ parantaa ansiotasoa ja mahdollistaa myös osa-aikaisen työn tekemisen. Kaikille halukkaille vammaisille ihmisille tulee löytää heille sopivaa työtä. Käyttämättömän potentiaalin aktivoiminen hyödyttää niin vammaisia henkilöitä itseään kuin yhteiskuntaakin. Työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen muuttuvissa elämäntilanteissa on yksi tärkeimmistä kokonaisuuksista uudistuksessa. 

Valtioneuvoston 19.3.2020 asettaman parlamentaarisen sosiaaliturvakomitean tehtävänä on valmistella sosiaaliturvauudistusta kaksi eduskuntakautta kestävän toimikautensa aikana. Tavoitteena on sosiaaliturvan rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen pitkällä aikavälillä. Komitea käsittelee perusturvaa, ansioturvaa, toimeentulotukea, niiden välistä yhteyttä, rahoitusta ja palvelujen nykyistä parempaa yhteensovittamista etuuksiin. 

Invalidiliiton lausunto sosiaaliturvakomitean välimietinnöstä

Jaa sosiaalisessa mediassa