kuva koronaviruksesta
17.3.2020
Invalidiliitto palvelee, vaikka koronavirustilanne aiheuttaa muutoksia toiminnassa. Myös jäsenyhdistysten tulee muuttaa toimintaansa tilanteen vaatimalla tavalla. Tärkeintä on suojata koronaviruksen riskiryhmään kuuluvia.

Voimaan tulleiden rajoitusten myötä monet ihmiset saattavat jäädä yksin epidemian aikana. Invalidiliitto kehottaa yhdistysten aktiiveja olemaan jäsenistöönsä yhteydessä sekä tarjoamaan tukea ja apua mahdollisuuksien mukaan esim. puhelimitse tai sähköisten kanavien avulla.  

  • Invalidiliiton järjestöasiantuntijat ovat siirtyneet keskus- ja aluetoimistoilta etätyöhön liiton ohjeistuksen mukaisesti. Järjestöasiantuntijoiden tarjoama yhdistysten neuvonta ja ohjauspalvelu on saatavilla normaalisti puhelimitse, sähköpostitse ja tarvittaessa verkkoyhteydellä. 
  • Myös jäsenrekisteripalvelu on yhdistysten tukena entiseen tapaan osoitteessa jasenasiat@invalidiliitto.fi tai puhelimitse Nina Kettunen, 044 765 0667. 

Invalidiliitto ja yhdistykset sopeuttavat toimintaansa  

Suomen hallitus kieltää yli kymmenen hengen kokoontumiset ja yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan

  • Yhdistyksiä edellytetään tässä poikkeuksellisessa tilanteessa siirtämään, perumaan tai järjestämään etänä erilaiset kevään tilaisuudet viranomaisten ohjeita seuraten. Vastapainoksi epidemia voi tarjota mahdollisuuden uudenlaisen toiminnan ja toimintatapojen kokeiluun. 
  • Invalidiliiton omat tapahtumat on suurelta osin siirretty tai peruttu huhtikuun loppuun asti. Joitakin tilaisuuksia järjestetään ja niihin voi osallistua etänä, kuten Invalidiliiton webinaarit. Katso tulevat webinaarit tästä.   

Miten jatkaa yhdistystoimintaa koronaepidemian aikana? 

Olemme koonneet alle vastauksia kysymyksiin, joita jäsenyhdistyksissämme eri puolilla Suomea mietitään. Toivomme ohjeistusten tukevan jäsenyhdistysten toimintaa nopeasti muuttuneessa tilanteessa. 

Pitääkö yhdistyksen pitää kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä tai muu 
yhdistyksen 
sääntömääräinen kokous sääntöjen määräämän aikataulun puitteissa? 

Ei tarvitse. Sääntömääräisen kokouksen osalta tulee periaatteessa seurata yhdistyslakia ja yhdistyksen sääntöjä. Koska jäsenistömme kuuluu laajasti riskiryhmään ja Suomen hallitus on ohjeistanut välttämään mm. lähikontakteja ja yli 10 henkilön kokoontumisia, on mielestämme vastuullista siirtää yhdistyksen kokoukset epidemian jälkeiseen ajankohtaan.  

Tuleeko yhdistykselle seuraamuksia sääntömääräisen kokouksen siirtämisestä? 

Yhdistyksen hallitus voi yhdistyslain mukaan teoriassa joutua vahingonkorvausvelvollisuuteen. Yhdistyslain 39§ mukaan hallituksen jäsen on velvollinen korvaamaan yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä rikkomalla yhdistyksen jäsenelle tai muulle aiheutetun vahingon. Todennäköistä kuitenkin on, että useimmissa yhdistyksissä lykkääminen ei aiheuta sellaista vahinkoa, joka johtaisi vahingonkorvausvastuuseen.  Myös koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne todennäköisesti vapauttaisi hallituksen vastuusta. 
Lue lisää SOSTE:n uutisesta (16.3.2020). 

Miten sääntömääräisen kokouksen siirtäminen vaikuttaa kuntien avustusten hakemiseen? 

Tilinpäätös on valmis silloin, kun hallitus on sen allekirjoittanut ja tilintarkastaja kirjoittanut tarkastusmerkintänsä. Sen siis voi lähettää kuntaan avustuksen saamiseksi. Se että yhdistyksen kokous ei ole sitä käsitellyt ei vähennä sen virallisuutta/lopullisuutta. Jotkut kunnat ovat myös siirtäneet avustushaun määräpäivää. Käytännöt kannattaa tarkistaa omasta kunnasta.  

Miten jatkaa hallitustoimintaa? 

Yhdistyslaki mahdollistaa hallituksen kokousten järjestämisen etänä. Kannattaa siis mahdollisuuksien mukaan pitää kokouksia esim. puhelimella, sähköpostilla tai muilla välineillä kuten Skype, Teams, Google Hangouts, Facebook Messenger, Whatsapp tms.  Monet käytännön asiat voi toki hoitaa ilman hallituksen kokouksia. 

Miten järjestää vertaistukea ja -toimintaa? 

Vertaistuen merkitys korostuu epidemian aikana. Yhdistys voi esim. järjestää soittokierroksia jäsenistölleen. Vertaistukiryhmät voivat kokeilla etäkokoontumisia esim. puhelimitse tai verkon välityksellä. Ryhmien vetäjät voivat olla ryhmien jäseniin yhteydessä ja sopia uusista toimintatavoista.  

Miten viestiä jäsenistölle toiminnan muutoksesta? 

Yhdistyksen on hyvä kertoa muutoksista ja toimintatavoista jäsenistölle, vaikka tavoittaminen voi olla hankalaa, kun tapaamiset on peruttu. Muutamia vinkkejä: 

  • Laita paikallislehteen ilmoitus, että tapahtumat on peruttu, kevätkokous/sääntömääräinen kokous siirretään ja yhteystiedot, mistä saa lisätietoa asiasta.  
  • It-lehden ja sähköisen toimintakalenterin tapahtumat kannattaa perua ilmoittamalla asiasta sähköpostitse it-lehti@invalidiliitto.fi
  • Invalidiliiton Kilta-jäsenrekisterin kautta yhdistyksillä on mahdollisuus lähettää tekstiviestejä kaikille jäsenille, joiden puhelinnumerot on lisätty jäsenrekisteriin. 
  • Pidä nettisivut ajan tasalla ja ohjaa tekstiviestillä ja lehti-ilmoituksella ihmiset katsomaan tarkemmat tiedot kotisivuilta.  
  • Käytä sosiaalista mediaa viestinnän tukena.  

Miten toimia, jos jäsenyhdistys saa STEA-avustusta toimintaansa? 

STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) näkee tärkeäksi, että järjestöt omalta osaltaan edelleenkin suuntaavat toimintaansa ja resurssejaan omaa erityisosaamistaan hyödyntäen yhteisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.  

Jos koronavirustilanne sitä edellyttää, voi avustuksella rahoitettua toimintaa sopeuttaa muuttuneeseen tilanteeseen ja pohtia vaihtoehtoisia toimintamalleja toiminnan kohderyhmien tukemiseksi. Koronavirustilanteeseen liittyviin toiminnan muutoksiin ei tarvitse hakea STEAlta muutospäätöstä, mutta muutoksista tulee pitää kirjaa ja ne tulee kuvata ja perustella avustuskohteen toiminnasta raportoidessa.

Koronavirustilanteesta johtuvat tilaisuuksien tai tapahtumien peruuttamisesta aiheutuvat kustannukset ovat avustuskelpoisia kustannuksia. Jos poikkeuksellinen tilanne kuitenkin edellyttää merkittäviä muutoksia toiminnassa tai vaikuttaa oleellisesti avustuksella palkattuun henkilöstöön, STEA kannustaa ottamaan yhteyttä omaan avustusvalmistelijaan mahdollisen muutoshakemuksen tekemiseksi. 

Lue STEAn tiedote (12.3.2020) kokonaisuudessaan tästä. 
Lue päivitetty tiedote Poikkeustoimia poikkeustilanteessa (16.3.2020). 

Mitä tehdä, jos epäilet itsesi tai jäsenen sairastuneen koronaan? 

Jos kuulut riskiryhmään ja epäilet koronavirusinfektiota, ole puhelimitse yhteydessä omaan terveysasemaan, päivystykseen tai oman kuntasi koronaneuvontaan. Sieltä saat jatko-ohjeet hoitoon hakeutumiseen.   

Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvonta palvelee valtakunnallisesti numerossa 0295 535 535. Puhelinneuvonnan lisäksi neuvontaa on mahdollista saada myös tekstiviestillä numerossa 050 902 0163. Tekstiviestineuvonta on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät esimerkiksi kuulovamman tai muun syyn takia voi käyttää puhelinta. 

Lisätietoa epidemiasta ja koronaviruksen aiheuttamista oireista löydät THL:n sivuilta. 

Tärkeää tietoa erityisesti henkilökohtaiseen apuun liittyen löytyy Heta-liiton sivuilta. 

Koronavirusohjeet selkokielellä. 

Mielen hyvinvointi – huolen ja epävarmuuden sietäminen 

Nopeasti muuttunut yhteiskunnallinen tilanne voi aiheuttaa monelle huolta ja epävarmuutta. On kuitenkin tärkeää pyrkiä jatkamaan arkea niin tavallisesti kuin se vain poikkeuksellisissa oloissa ja annettujen sosiaali- ja terveysviranomaisten ohjeistusten puitteissa on mahdollista. Omaa ja läheisten mielen hyvinvointia voi tukea eri keinoin.  

Terveyskylän artikkeli Huolen ja epävarmuuden sietäminen. 

Mieli.fi:n artikkeli Koronaviruksen aiheuttamaa huolta voi lievittää.

 

 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa