25.4.2018
Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla) valtuuskunta nimitti ensimmäistä kertaa jäsenet Itlan hallitukseen. Puheenjohtajaksi nimitettiin Petri Pohjonen (FT, DI) ja varapuheenjohtajaksi Maria Kaisa Aula (VTL).

Itlan kansanedustajista koostuva valtuuskunta kokoontui 24.4.2018 ja nimitti Itlan hallituksen. Puheenjohtajaksi nimitetty Petri Pohjonen on toiminut Invalidiliiton pääjohtajana vuodesta 2016 ja sitä ennen ylijohtajana Opetushallituksessa. Pohjosella on laaja-alainen näkemys erityisryhmien ja lasten asiasta sekä mittava kokemus valtionhallinnosta ja hallinnon kehittämishankkeista.

”Lasten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja turvallinen kasvuympäristö mahdollistavat yhdenvertaisen ja demokraattisen Suomen tulevaisuuden”, korostaa puheenjohtaja Pohjonen.

Maria Kaisa Aula jatkaa uudistetun Itlan varapuheenjohtajana. Hän toimii Väestöliiton puheenjohtajana sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman hankejohtajana.

Hallituksessa on seitsemän jäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet. Säätiön säännöissä määrätään perusteet jäsenten nimittämiselle. Kahdella jäsenellä täytyy olla kokemusta säätiön tarkoituksen alueella toimivien yhteisöjen ja säätiöiden toiminnasta ja kahdella kokemusta alueen julkisesta hallinnosta. Yksi jäsen edustaa tieteellistä tutkimusta ja yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta sijoitustoiminnasta. Yhdelle jäsenelle ei ole asetettu erityisiä kriteereitä.

Ensimmäisessä kokouksessa myöhemmin keväällä hallitus käsittelee Itlan strategisia linjauksia näyttöön perustuvan tuen arvioinnin, levittämisen ja juurruttamisen eteenpäin viemiseksi lasten kasvun tueksi.

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Säätiö edistää ja tukee myös vanhemmuutta sekä lasten kasvuoloja ja kasvatusta.

Eduskunta päätti satavuotisjuhlaistunnossa 5.12.2017 tukea lasten hyvinvointia ja yhdenvertaista kehitystä. Päätös kohdistettiin Itlalle pääomittamalla Itlan toimintaa 50 miljoonalla eurolla sekä asettamalle Itlalle kansanedustajista koostuva valtuuskunta.

Itlan perustivat sosiaali- ja terveysministeriö sekä Lastensuojelun Keskusliitto vuonna 1987 Suomen itsenäisyyden 70-vuotisjuhlan yhteydessä. Eduskunnan juhlapäätöksen ja sääntömuutoksen seurauksena säätiö siirtyi perustajäseniltä eduskunnan ohjaukseen.

Lisätietoja: 

Säätiön asiamies Petra Kouvonen, puh. 041 455 2280, petra.kouvonen@itla.fi
Hallituksen puheenjohtaja Petri Pohjonen, puh. 050 2842, petri.pohjonen@invalidiliitto.fi
Valtuuskunnan puheenjohtaja Aila Paloniemi, puh. 09 432 3067, aila.paloniemi@eduskunta.fi

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja: Petri Pohjonen, pääjohtaja, Invalidiliitto

Varapuheenjohtaja: Maria Kaisa Aula, puheenjohtaja, Väestöliitto; hankejohtaja, Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE), sosiaali- ja terveysministeriö

Riitta Särkelä, toiminnanjohtaja, Ensi- ja turvakotien liitto

Klaus Ranta, johtaja ja vastaava ylilääkäri (nuorisopsykiatria), HUS/HYKS

Mirjam Kalland, varhaiskasvatuksen professori (1.8.18 alkaen), Helsingin yliopisto; puheenjohtaja, Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Sixten Korkman, taloustieteiden professori, Aalto yliopisto

Terhi Päivärinta, johtaja (opetus ja kulttuuri), Kuntaliitto

Varajäsenet

Arto Willman, hyvinvointipäällikkö, Oulun kaupunki

Hanna Heinonen, toiminnanjohtaja, Lastensuojelun Keskusliitto

Teppo Koivisto, toimialajohtaja, Valtiokonttori; puheenjohtaja, Tiukulan Säätiö

Tuire Santamäki-Vuori, hyvinvointiosaston johtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Jorma Komulainen, lastenlääkäri, Käypä hoito -toimituksen päätoimittaja, Suomalainen lääkäriseura Duodecim

Mikko Mikkola, toimitusjohtaja, Juho Vainion säätiö; asiamies, Onni ja Helmi Karttusen säätiö

Jouni Välijärvi, koulutuksen ja koulutuspolitiikan professori, Jyväskylän yliopisto

Lähde: Itlan kotisivut 

Jaa sosiaalisessa mediassa