Turkoosilla pohjalla valkoinen teksti Sopivaa työtä kaikille. Alareunassa Invalidiliiton logo.
14.2.2019
Janna Maula haluaa kannustaa vammaisia ihmisiä ottamaan rukkaset naulasta ja lähtemään työnhakuun. Hän itse hakee töitä kaksinkertaisena maisterina työkyvyttömyyseläkkeeltä käsin.

Tamperelaisen Janna Maulan polku työelämään ei ole jäänyt ainakaan opiskelusta kiinni: hän on suorittanut peruskoulun lisäksi lukion sekä kaksi yliopistotutkintoa. Sekä kiinnostus että vamman aiheuttamat rajoitteet ohjasivat Maulan opintopolun rakentumista.

– Minulle oli peruskoulun yläasteella täysin selvää, että jatkan opiskelua oppivelvollisuuden jälkeen ja hankin ammatin. Jatkoin opiskelua lukiossa, koska ammattikoulusta ei löytynyt yhtään kiinnostavaa, mutta myöskään vaikeavammaisuuteni vuoksi minulle mahdollista alaa tai ammattia. Tässä vaiheessa vammakin oli pakko mielestäni huomioida, halusi sitä tai ei, Maula sanoo.

Halu auttaa muita ihmisiä

Lukion jälkeen Maula päätyi opiskelemaan sekä sosiaalitieteiden että psykologian maisteriksi.

– Olin aina ajatellut, että haluaisin vammastani huolimatta voida jotenkin auttaa tai tukea ihmisiä. Niinpä päädyin lukion jälkeen yliopistoon lukemaan sekä psykologiaa että sosiaalitieteitä. Toisaalta olin kuullut, että psykologina ja sosiaalityöntekijänä kyllä töitä riittäisi, Maula perustelee valintaansa.

Hänen mielestään opiskelulla on tärkeä merkitys paitsi ammattitaidon, myös yhteiskuntaan kuulumisen kannalta.

– On myönnettävä, että joskus olen tuntenut itseni ulkopuoliseksi yhteisöstä tai yhteiskunnasta. Ammattiin opiskelu on tärkeää pätevyyden kannalta, mutta myös siksi, että sen kautta vasta tuntee itsensä täysivaltaiseksi yhteiskunnan jäseneksi, Maula sanoo.

Janna Maula

Työkyvyttömyyseläkkeeltä töihin

Janna Maula on ollut 16-vuotiaasta lähtien kovasta opiskelu- ja palkkatyöhalusta huolimatta työkyvyttömyyseläkkeellä tehden vain lyhyitä projektitöitä. Lisäksi hän on osallistunut aktiivisesti vammaisjärjestöjen ja yhdistysten vapaaehtoistoimintaan.

– 1980-luvulla oli käytäntö, että vaikeavammainen nuori siirrettiin lähes poikkeuksetta automaattisesti työkyvyttömyyseläkkeelle ja näin myös heti suoraan työelämän ulkopuolelle, Maula kertoo.

Viime kesänä Maula on ilmoittautunut työkyvyttömyyseläkkeellä työttömäksi työnhakijaksi. Työkyvyttömyyseläkkeellä oleva henkilö on voinut hakeutua työvoimapalvelujen piiriin vuodesta 2013 lähtien.

Maulan työnäkymät vaikuttavat nyt hyviltä. Maulaa on kysytty töihin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan hankkeeseen. Vielä puuttuu työvoimatoimiston palkkatukipäätös. Hankkeeseen liittyen Maula kaipaa tietoa vammaisen taiteen tai kulttuurin tekijöistä. Eli jos olet itse tai tunnet tällaisen, laita sähköpostia, janna.maula@fingin.fi.

– Lähtökohtaisesti ajattelen, että lähes jokainen henkilö vamman laadusta riippumatta kykenee tekemään jotakin työtä, kunhan vain työ ja tekijä kohtaavat toisensa. Työtä tehdessään vammainen tuntee pystyvänsä tuomaan oman panoksensa tähän yhteiskuntaan ja olevansa osa jotakin, siis työyhteisöä, Maula muistuttaa.

Verkostot käyttöön

Oman tämänastisen työkokemuksensa Maula on saanut paitsi motivaation ja oman aktiivisuuden, myös hyvien verkostojen avulla.

Olen tuntenut oikeita ihmisiä, ollut oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja uskaltanut avata suuni. Vakituisenkin työn uskon vielä löytyvän, kunhan jaksaa olla aktiivinen, uskoa ja markkinoida itseään. Rukkaset naulasta ja töitä hakemaan, Maula kannustaa.

Teksti: Heidi Sipilä
Kuva: Janna Maulan kuva-arkisto

Invalidiliiton eduskuntavaalien teemana on sopivaa työtä kaikille. Vammaisten ihmisten työmarkkina-asemaa on vahvistettava. Vammaisten ihmisten yksilölliset ja sujuvat koulutuspolut sekä työelämään siirtymiset on myös varmistettava. Lue lisää Invalidiliiton eduskuntavaalitavoitteista:  https://www.invalidiliitto.fi/vaalit

Jaa sosiaalisessa mediassa