Äänestyslipuke menossa uurnaan. Kuvituskuva.
3.6.2021
Kunta, joka huomioi kaikkien kuntalaisten yksilölliset tarpeet, on hyvä paikka elää.

Liian usein vammaiset ihmiset joutuvat kääntymään ovensuussa pois, kun reitti ei olekaan esteetön. Tämä koskee niin julkisia kuin yksityisiäkin toimijoita – ei toki kaikkia, mutta yksikin on liikaa.

Yhdenvertaisuus ja esteettömyys eivät toteudu Suomessa läheskään riittävästi, minkä vuoksi vammaiset ihmiset ovat eriarvoisessa asemassa suhteessa muihin. Kuntavaalien lähestyessä on hyvä pohtia, millaisia palveluita kunnat asukkailleen tarjoavat ja ovatko palvelut yhdenvertaisesti kaikkien ulottuvilla.

Velvoittavista säädöksistä huolimatta edelleen löytyy tiloja, jotka eivät täytä esteettömyysvaatimuksia. Tämä on ongelma paitsi pyörätuolia käyttäville myös muille toimintaesteisille ihmisille. Rollaattorin tai lastenvaunujen kanssa kulkevat hyötyvät niin ikään esteettömyydestä. Vaikeampi on löytää ihmistä, jolle esteettömyys olisi haitaksi.

Jokaisen kunnan tulisikin laatia esteettömyyssuunnitelma, jonka avulla kaikki toimialat sitoutetaan edistämään esteettömyyttä. Yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen on jo tätä nykyä kunnalle lakisääteistä. Suunnitelmapaperit ovat tarpeen, mutta vielä tärkeämpää on muuttaa sanat teoiksi. Siihen tarvitaan meitä kaikkia: jokainen voi osaltaan edistää yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä nostamalla vähemmistöjen ihmisoikeudet keskusteluun, puuttumalla epäkohtiin ja vaatimalla korjaavia toimenpiteitä.

Invalidiliitto on kannustanut vammaisia ihmisiä lähtemään ehdolle kuntavaaleissa. Lähes kahdeksankymmentä jäsenyhdistyksiimme kuuluvaa henkilöä onkin ehdolla eri puolilla Suomea. On selvää, että niin valtuuston jäsenyyden kuin muidenkin kunnallisten luottamustehtävien on oltava yhdenvertaisesti myös vammaisten ihmisten ulottuvilla. Oman osaamisen ja kiinnostuksen puitteissa on oltava mahdollista vaikuttaa missä tahansa lautakunnassa ja kunnanhallituksessa.

Kunta, joka huomioi kaikkien kuntalaisten yksilölliset tarpeet, on hyvä paikka elää. Vammaisen ihmisen mahdollisuudet yhdenvertaiseen osallistumiseen on varmistettava riittävällä määrällä kuljetuspalvelun matkoja, henkilökohtaisen avun tunteja, apuvälineitä tai muita tarvittavia palveluita. Lisäksi on huomioitava tilojen esteettömyys.

Seitsemän eduskuntapuoluetta yhdeksästä kirjoittaa kuntavaaliohjelmissaan vammaisten ihmisten palvelutarpeista sekä osallisuudesta ja esteettömyydestä. Vetoamme alkavan vaalikauden kuntapäättäjiin: nostakaa vammaisten ihmisten hyvinvoinnin edistäminen kaikkia puolueita yhdistäväksi teemaksi. Jokaisessa kunnassa tarvitaan päätöksiä, jotka lisäävät yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä.

Janne Juvakka, toimitusjohtaja, Invalidiliitto

Laura Andersson, yhteiskuntasuhdejohtaja, Invalidiliitto

Teksti on julkaistu Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksena 3.6.2021.

Jaa sosiaalisessa mediassa