VR:n ja Invalidiliiton edustajat yhteiskuvassa
16.11.2023
Invalidiliitto toteutti elokuussa 2023 kyselyn junalla matkustamisesta. Vastauksista nousi esiin muutamia konkreettisia kehittämistarpeita vammaisten ihmisten yhdenvertaisen matkustamisen edistämiseksi. Invalidiliitto kutsui VR:n edustajat yhteiseen palaveriin kuulemaan kyselyn tuloksista ja ratkomaan esille nousseita kehittämiskohteita.

Palaverissa VR:ä edustivat palvelumuotoilija Marko Pesonen ja palvelulaadun asiantuntija Casper Suovalo. Invalidiliitosta mukana olivat järjestöasiantuntija Milla Ilonen, esteettömyysasiantuntija Ari Kurppa sekä asiantuntija Riitta Saksanen.

Kyselyssä nousi esille, että pyörätuolipaikan ja avustajan lipun (saattajalippu) ostaminen samaan junavaunuun tulisi onnistua vaivattomasti sekä internetin että lippuautomaatin kautta. Tällä hetkellä järjestelmä ei suoraan tarjoa saattajalippua samaan vaunuun pyörätuolipaikalla matkustavan kanssa, vaan paikka tulee erikseen siirtää toisesta vaunusta samaan vaunuun. Käytäntö ei ole tarkoituksenmukainen ja vaikeuttaa merkittävästi avustajan lipun ostamista.VR:llä ongelma on tiedostettu. Taustalla on varausjärjestelmässä oleva toiminnallisuus, jota on tarkoitus ensi vuoden aikana selkeyttää siten, että se palvelee nykyistä paremmin asiakkaita, kertoi Casper Suovalo.

Toinen merkittävä haaste on, että pyörätuoleille varatuilla paikoilla on mm. lastenvaunuja, polkupyöriä tai suksia. Kun tilaa on liian vähän, pyörätuolilla liikkuvan matkustajan uloskäynti junasta tai kulkeminen wc-tilaan vaikeutuu. ”Tähän pyrimme jatkossa vaikuttamaan opastavia merkintöjä selkeyttämällä”, totesi Marko Pesonen.

Sähköpyörätuolilla liikkuva Milla Ilonen tekee viikoittain junalla työmatkoja. Hän suhtautui opastemerkintöihin varauksella:Merkinnät eivät välttämättä auta, mikäli tilaa on yksinkertaisesti liian vähän. Samassa palveluvaunussa on usein vähintään kuudet lastenvaunut, kaksi sähköpyörätuolinkäyttäjää sekä muitakin henkilöitä, jotka käyttävät liikkumisen apuvälineitä, kuten rollaattoria. Aina lastenvaunuja ei ole mahdollista laittaa kasaan, esimerkiksi jos lapsi nukkuu. Olisi hyvä, jos palveluvaunun penkkien määrää voisi varioida”, pohtii Ilonen.

Konduktööriltä saatava apu koetaan kyselyn mukaan merkitykselliseksi. Keskustelussa nousi esiin tilanteita, joissa tarvitaan konduktöörin apua, esimerkiksi jos palveluvaunussa esiintyy häiriökäyttäytymistä. Kehitysideana nousi esiin erillinen konduktöörin kutsupainike.

Edellä mainittujen asioiden lisäksi Invalidiliitto nosti keskustelussa nostimme esiin avustamiseen liittyviä haasteita. Luiskien ja muiden apuvälineiden on löydyttävä vaivattomasti ja oltava helposti käytettävissä. Välitimme jäsenistömme viestin myös siitä, että VR:n avustajapalvelun 24-tunninsääntö voisi joustaa tilanteissa, joissa avustamista tarvitsevan matkustustarve ei ole ollut ennakoitavissa 24 tuntia etukäteen. Lisäksi ravintolavaunun palvelujen käyttö tulisi tehdä helpommaksi apuvälinein liikkuville.

Infografiikka, jossa selvitetään VR:n, Väyläviraston ja Finrailin vastuunjako

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa