Kuvassa punaisen mökin edustalla seisoo hallituspuolueiden kansanedustajia
15.8.2019
Kesän kuumimpana viikonloppuna Itä-Suomen yhdistysväki tapasi Savo-Karjalan kansanedustajia Outokummussa.

Kesäpäivillä vieraina olleet kansanedustajat ruotivat vammaisten asioihin liittyviä kysymyksiä piakkoin alkavan eduskuntatyön kynnyksellä. Agendalla olivat mm. vammaisten työllistymiseen, yhdistyksien elinvoimaan, turvallisuuteen ja tietysti harvaan asutun alueen palvelujen turvaamiseen liittyviä kysymyksiä.

Perussuomalaisten Sanna Antikaista lukuun ottamatta hallituspuolueita edustaneet kansanedustajat löysivät mukavan usein vastauksia käynnistyvästä hallitusohjelmasta. Opposition edustaja Antikainen lupasi seurata tarkasti, että hallituksen lupaukset täyttyvät.

Kansanedustajat pitivät järjestöjen toimintaa äärimmäisen tärkeänä ja niiden toimintaedellytyksiin ei ole tulossa heikennyksiä.

Keskusteluissa nousi esiin yksi suuri yhteiskuntamme huolenaihe: yksinäisyys. Järjestöjen katsottiin olevan tärkeässä roolissa yksinäisyyden torjumisessa ja ihmisten kohtaamisen sekä yhteisöllisyyden rakentajana.

Alueen järjestöasiantuntija Mika Saastamoinen totesi tilaisuuden olleen oiva tapa alueen invalidiyhdistysaktiivien ja alueen kansanedustajien rakentavaan kohtaamiseen.

− Invalidiliiton yhtenä tarkoituksena on tuoda esiin toimintaympäristön tuomia haasteita vammaisille henkilöille, Saastamoinen kertoo.

Päivillä päästiin luomaan välittömiä kontakteja vammaisten henkilöiden ja hyvin korkeaa kansallista päätösvaltaa käyttävien kesken.

− Meille on tärkeää, että alueen kansanedustajille välittyy oikeaa ja suoraa tietoa itä-suomalaisten vammaisten arjesta ja sen kipukohdista, Saastamoinen lisää.

Tapaaminen päättyi leikkimieliseen ”puhallustestiin” eli puhallustikkakilpailuun, josta alueen kansanedustajat selvisivät loistavasti.

Artikkelin pääkuvassa hallituspuolueiden kansanedustajia: Anu Vehviläinen, (varsinaiseksi puhallustikkalahjakkuudeksi paljastunut) Matti Semi, Hanna Huttunen, Merja Mäkisalo-Ropponen ja Tuula Väätäinen.

Jaa sosiaalisessa mediassa