Keskustelutilaisuus kuljetuspalveluista Lohjalla
2.4.2019
Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluita ollaan uudistamassa Läntisellä Uudellamaalla. Invalidiliitto ja sen paikallisyhdistykset järjestivätkin keskustelutilaisuuden lauantaina 30. maaliskuuta osana liiton alueellista vaikuttamistoimintaa.

Kuljetukset 2019 -projektin nimellä kulkevaa hanketta esitteli projektipäällikkö Pasi Ojaniemi. Projektin tavoitteena on luoda koko Läntisen Uudenmaan kattava yhtenäinen kuljetuspalvelujärjestelmä. Ojaniemi sai vastata moniin yleisöstä esiin nousseisiin kysymyksiin, sillä moni asia muuttuu myös käyttäjän näkökulmasta. Yleisöä huolettivat mm. taksin saatavuus sekä matkan turvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvät kysymykset.

 Keskustelutilaisuus kuljetuspalveluista Lohjalla

 

Uudenmaan vammaisneuvoston puheenjohtaja ja projektin ohjausryhmän jäsen Pirkko Kuusela kommentoi omassa puheenvuorossaan uudistusta vammaisen henkilön näkökulmasta ja kertoi asiakasosallisuudesta hankkeessa. Kuusela nosti esiin myös sen, että uudistuksessa ollaan vasta alussa, ja että kyseessä on ”pitkänmatkan juoksu”.

– Keskeinen vaikuttamisen kohde on omien kuntien virkamiehet ja poliitikot, jotka viime kädessä uudistuksen sisällöstä päättävät, Kuusela korosti. 

Asiakasosallisuudella keskeinen rooli kilpailutuksissa

Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Saksanen puhui vaikeavammaisten ihmisten kuljetuspalveluiden järjestämisessä huomioitavista seikoista kuten matkustusturvallisuuden varmistamisesta. Saksanen korosti puheenvuorossaan ihmisoikeusnäkökulmaa sekä nosti esiin monenlaisia kilpailuttamiseen liittyviä kysymyksiä, joissa asiakasosallisuudella on keskeinen rooli.

– Kilpailutuksessa on huomioitava liikennepalvelulain muutokset, kuten päivystysvelvoitteen ja asemapaikan poistuminen sekä kuljettajakoulutuksen muuttuminen vapaaehtoiseksi. Vain näin palvelu saadaan toimivaksi, Saksanen sanoi.

Saksanen kertoi yhtenä hyvänä käytäntönä kilpailutukseen kytkeytyvästä markkinavuoropuhelusta, jonka avulla voidaan jo ennakoivasti taklata monta myöhemmässä vaiheessa esiin tulevaa kysymystä. Samalla  voidaan lisätä palveluntuottajan ymmärrystä siitä, mitä kuljetuspalvelu merkitsee käyttäjälle. Tätä olikin jo jonkin verran Kuljetukset 2019 -hankkeessa hyödynnetty. Yhteiskehittäminen palveluntuottajien ja käyttäjien kanssa on myös keskeinen seikka, jota kannattaa hyödyntää, jotta palvelut saadaan toimiviksi ja asiakkaan näkökulma tulee varmasti huomioiduksi.

Vaikuttamiselle saatiin hyviä eväitä

Tilaisuuden lopussa pohdittiin yhdessä keskustellen seuraavia vaikuttamisen askelmerkkejä ja todettiin tilaisuuden antaneen vaikuttamiselle hyvät eväät. Todettiin myös, että varmasti tälläkin tilaisuudella saatiin nostettua valmistelijan tietoon uusia näkökulmia ja huomioita. Tilaisuutta vetänyt Etelä-Suomen järjestöasiantuntija Aapo Rantanen korosti, että vaikuttaminen on ennen kaikkea yhteistyötä ja että nyt sitä tarvitaan kaikkien vammaisjärjestöjen kesken koko maakunnan alueella.  

Jaa sosiaalisessa mediassa