Talvinen kuva heikosti kunnossapidetyistä väylistä
8.2.2024
Invalidiliitto antoi ympäristöministeriölle lausunnon kunnossapitolain toimivuusarviointiraportista. Kunnossapitolaissa määritellään muun muassa kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvät tehtävät sekä niiden jakaantuminen kunnan ja kiinteistön- tai tontinomistajien kesken.

Invalidiliitto katsoo, että toimivuusarviointi on tehty kattavasti. Raportissa on ymmärretty, miten kunnossa- ja puhtaanapito vaikuttaa ympärivuotisen liikkumisen määrään ja liikkumisen turvallisuuteen. 

Invalidiliitto haluaa kiinnittää erityistä huomiota talvikunnossapitoon ja tilapäisin liikennejärjestelyihin, sillä ulkoalueiden esteettömyys ja turvallisuus on tärkeää yhdenvertaisuuden toteutumiselle. Huono talvikunnossapito voi pahimmillaan tarkoittaa monelle liikkumisesteiselle henkilölle oman asunnon vangiksi jäämistä, epätietoisuutta ja stressiä. Kuten toimivuusarviointiraportissa on esitetty, eri liikkujaryhmien, erityisesti liikkumis- ja toimintaesteisten henkilöiden, ikääntyneiden ja lasten tarpeiden priorisointi tulee saada mukaan lain laatua kuvaaviin määritelmiin. 

Invalidiliitto muistuttaa lausunnossaan, että lainvalmistelussa on huomioitava velvoitteet, jotka YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista asettaa.

Invalidiliiton lausunto kunnossapitolain toimivuusarviointiraportista

Jaa sosiaalisessa mediassa