Kuntoutettava ja kuntouttaja. Kuvituskuva.
18.3.2020
Invalidiliitto suhtautuu kriittisesti Kelan ohjeeseen (17.3.) koskien kuntoutuksen keskeyttämistä. Läsnäkuntoutuspalvelujen kategorinen keskeytys herättää huolta ja pelkoja toimintakyvyn laaja-alaisesta heikkenemisestä erityisesti vaikeasti vammaisten ihmisten keskuudessa.

Lisäksi Invalidiliitto pitää ristiriitaisena, että Kelan ohje on voimassa 31.5.2020 saakka, vaikka pääministeri Marinin hallitus on määritellyt poikkeusoloihin liittyvien linjausten voimassaolon 13.4.2020 saakka. 

Valtioneuvosto on linjannut, että poikkeusoloissa koronavirusepidemian aikana tulee pidättäytyä kaikista ihmisten välisistä ei-välttämättömistä kontakteista. Invalidiliitto tukee vahvasti tätä toimintaohjetta, noudattaa sitä omissa toiminnoissaan ja suosittaa sitä myös jäsenyhdistyksilleen. Näin suojaamme yhteiskuntamme haavoittuvimpia ihmisryhmiä: ikääntyneitä, perussairauksia sairastavia ja monisairaita. Monet vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toimenpiteistä/tapahtumista ovat kuitenkin välttämättömiä. 

Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta tarvitsevien ihmisten kannalta kuntoutuksen jatkuminen on spastisuuden ehkäisemisen, kipujen hillinnän ja arjessa pärjäämisen kannalta elintärkeää. Koronavirusepidemian aikana on tietysti suhtauduttava erittäin vakavasti tartuntariskiin ja huomioitava sen minimointi mahdollisissa kuntoutustilanteissa mm. asianmukaisin suojavarustein. Haitat ja hyödyt arvioiden Invalidiliitto toteaa kantanaan, että jos henkilön toimintakyvyn ylläpitäminen vaatii jatkuvaa ja keskeytymätöntä kuntoutusta, sitä tulisi voida jatkaa poikkeusoloissakin. 

Invalidiliitto vetoaa Kelaan, että se huomioisi näinä poikkeuksellisina aikoina yksilöiden erityiset tarpeet ja joustavoittaisi kuntoutuslinjauksiaan esimerkiksi seuraavasti: 

  • yksilön läsnäkuntoutusta rajataan hallituksen poikkeusolojen tämänhetkisen aikataulun mukaisesti 13.4. asti. 
  • mikäli kuntoutuksessa olevan (vaikeasti) vammaisen ihmisen spastisuuden ehkäiseminen, kipujen hillintä ja arjessa pärjääminen edellyttää yksilökohtaista läsnäkuntoutusta, niin sitä voidaan jatkaa erittäin painavien syiden vuoksi.

Pitkäaikainen tauko kuntoutuksessa on vakavinta niille henkilöille, joille se on kuntoutussuunnitelmassa suunniteltu toteutettavaksi ympärivuotiseksi ja jokaviikkoiseksi. Esimerkkinä ne henkilöt, joilla fysioterapiassa pyritään ehkäisemään pysyvää ja peruuttamatonta liikerajoitusta. Tämä edesauttaa mm. peseytymistä ja pukeutumista. Tällaisen kuntoutuksen keskeyttämisellä voi olla vakavia seurauksia henkilön arjessa selviytymiseen ja elämään. Lisäksi on hyvä huomioida, että myös jaksottaisen kuntoutuksen saajilla voi tämä tilapäinen keskeyttäminen osua johonkin kriittiseen ajankohtaan.  

Petri Pohjonen, pääjohtaja, Invalidiliitto ry  

Laura Andersson, yhteiskuntasuhdejohtaja, Invalidiliitto ry 

Lisätietoja: Riitta Saksanen, asiantuntija, sosiaali- ja terveyspolitiikka, Invalidiliitto ry, riitta.saksanen@invalidiliitto.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa