Kuvakollaasi eri liikennevälinein matkustavista henkilöistä
25.8.2023
Invalidiliitto antoi liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon liikenteen esteettömyysvisiosta. Liitto korosti lausunnossaan erityisesti esteettömiä matkaketjuja, esteettömän liikkumisen turvallisuutta kaikkina vuodenaikoina sekä ajantasaisen ja luotettavan esteettömyystiedon merkitystä.

Invalidiliitto pitää tärkeänä, että esteettömyys toteutuu kaikkien liikennemuotojen osalta niin maassa, ilmassa kuin vesilläkin. Kuten visioon on kirjattu, esteetön matkaketju tarkoittaa muutakin kuin esteetöntä kulkuvälinettä. Se sisältää myös matkalle valmistautumisen, lipun ostamisen, mahdolliset pysäköintiratkaisut, siirtymisen pysäkeille tai asemalaitureille, liikennevälineen vaihtotilanteet ja määränpäähän siirtymisen. Esteettömiä matkaketjuja rakennettaessa on huomioitava myös moniaistisuus, erilaiset käyttäjäkokemukset sekä sujuva yhteistyö eri toimijoiden kesken.

Esteettömyys edistää liikkumisen turvallisuutta. Erilaisin apuvälinein liikkuvien ihmisten kannalta oleellista on huomioida sääolosuhteiden tuomat muutokset, jotta turvallinen liikkuminen voidaan taata eri vuodenaikoina. Lisäksi ajantasainen ja luotettava esteettömyystieto on edellytys sille, että vammainen ihminen pystyy suunnittelemaan liikkumistaan kodin ulkopuolella, niin lähialueilla kuin pidemmilläkin matkoilla.

Invalidiliitto muistutti lausunnossaan myös YK:n vammaisyleissopimuksen artikloista, jotka velvoittavat varmistamaan vammaisille henkilöille mahdollisimman itsenäisen liikkumisen sekä yhdenvertaisen pääsyn mm. fyysiseen ympäristöön, palveluihin ja järjestelmiin.

Invalidiliiton lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle liikenteen esteettömyysvisiosta.pdf

Jaa sosiaalisessa mediassa