Kolme lasta ui altaassa
6.9.2019
Vammaisliikunnan Tuki jakaa liikuntaan avustuksia Invalidiliiton jäsenyhdistyksille ja heidän jäsenilleen. Hakuaika päättyy 30.9.2019. Avustusta voivat hakea Invalidiliiton jäsenyhdistys, Invalidiliiton jäsenyhdistyksen jäsenenä oleva fyysisesti vammainen urheilija tai fyysisesti vammainen liikunnan harrastaja, edellä mainittujen avustajat, valmentajat, ohjaajat, liikunnan vetäjät ja toimijat.

Avustusta voi hakea uusiin liikuntakokeiluihin, uusien lajien löytämiseen, liikuntakerhotoimintaan ja kilpailumatkoin, salivuokriin, liikuntavälineisiin, kilpailu- ja harjoitusmatkoihin, valmennuskuluihin ja muihin vastaaviin.

Samalle henkilöhakijalle ei myönnetä avustusta perättäisinä vuosina. Yhdistysten on mahdollista saada avustusta kerran vuodessa. Avustusta voidaan myöntää yhdistyksen järjestämään jatkuvaan liikuntatoimintaan harkinnanvaraisesti.

Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon hakijan muualta saamat tuet. Valtion urheilija-apurahaa saaville Vammaisliikunnan tuki ry ei myönnä avustuksia.

Avustusta myönnetään vain kuluja vastaan. Kulut tulee osoittaa kuiteilla tms. tositteilla.

Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa, maaliskuun ja syyskuun loppuun mennessä. Päätöksistä ilmoitetaan kahden kuukauden sisällä hakuajan päättymisestä. Haussa tukea saaneiden nimet julkaistaan Invalidiliiton kanavissa.


Hakemuksen voi kirjoittaa vapaamuotoisena, joko sähköpostilla tai kirjeellä osoitteeseen mika.saastamoinen@invalidiliitto.fi tai Invalidiliitto ry/Mika Saastamoinen, Microkatu 1, G, 70210 Kuopio. Hakemuksen voi tehdä myös webropolissa >> 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa