Pyörätuolissa oleva nainen läppärin edessä. Kuvituskuva.
20.1.2021
Taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen mukaan työnantajat korostavat liikuntavammaisia rekrytoidessaan enemmän hakijan persoonallisuutta, joustavuutta ja sosiaalisia taitoja.

Osaaminen ja asenne työhön ovat rekrytoinnissa eniten vaikuttavimmat tekijät kaikkien työnhakijoiden kohdalla, mutta niihinkin kiinnitetään liikuntavammaisten työnhakijoiden kohdalla selkeästi muita enemmän huomiota.

–Yllättävää oli, että tutkimuksen tulosten mukaan työnantajien odotukset liikuntavammaisista henkilöistä näyttävät olevan selkeästi suuremmat kuin muiden työnhakijoiden kohdalla. Ikään kuin liikuntavammaa tulisi kompensoida muita paremman osaamisen, korkeamman motivaation tai persoonallisuuden kautta. Onko tämä yhdenvertaisuutta? kysyy Invalidiliiton pääjohtaja Petri Pohjonen ja jatkaa:

–Taustalla saattavat vaikuttaa piilossa olevat asenteet ja tietämättömyys.

– Hienoa, että kuitenkin yli puolet vastanneista työnantajista ilmoittivat olevansa valmiita palkkaamaan liikuntavammaisen työntekijän. Sosiaalisesti vastuullisesti toimiva yritys hyötyy monimuotoisen työyhteisön eduista, muistuttaa Pohjonen.

Hän toivoo, että nyt olisi hyvä aika jatkaa järjestöjen ja muiden toimijoiden yhteistä Sopivaa työtä kaikille -konseptia.  

Tutkimus osoittaa, ettei työnantajilla ole tarpeeksi tietoa työolosuhteiden järjestelytuesta. Tutkimukseen vastanneista vain 12 prosentille tuki oli tuttu. Työnantaja voi saada työolosuhteiden järjestelytukea, jos työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää uusia työvälineitä tai kalusteita, muutostöitä työpaikalla tai apua työssä toiselta työntekijältä.

Taloustutkimus toteutti tutkimuksen 26.11.-11.12.2020. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää työnantajien näkemyksiä ja kokemuksia liikuntavammaisten ihmisten työllistämisestä sekä heidän suhtautumistaan liikuntavammaisten ihmisten työllistämiseen. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat organisaatioiden toimitusjohtajat tai vastaavat sekä HR-johtajat. Tutkimukseen vastasi yhteensä 327 eri organisaation edustajaa ympäri Suomea. Tutkimusmenetelmänä oli nettikysely tai puhelinhaastattelu.

Lisätietoja:

Anne Mäki, asiantuntija, koulutus ja työelämä, Invalidiliitto, anne.maki@invalidiliitto.fip. 044 765 1364
Anne Melander, tutkimusjohtaja, Taloustutkimus Oy,
anne.melander@taloustutkimus.fip. 050 522 2369

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa