16.3.2018
Yritystä!-hanke on Invalidiliiton hallinnoima kolmivuotinen hanke, jonka tarkoituksena on kehittää ja edistää vammaisten henkilöiden työllistymistä yrittäjyyden avulla.
Kuva
Yritystä!-hankkeen mentorointikoulutus menossa

 

Yksi hankkeen keskeisistä tavoitteista on edistää mentorointia vammaisten yrittäjien saataville. Hankkeen aikana koulutetaan kiinnostuneita vammaisia ja viittomakielisiä yrittäjiä mentoreiksi, jotka voivat antaa tukea ja sparrata aloittelevaa yrittäjää tai yrittäjyyttä suunnittelevaa henkilöä. 

Hanke järjesti neljännen mentorikoulutuksen 15.–16.3.2018 hankepaikkakunnalla Turussa. Koulutukseen osallistui kuusi eri toimialoilla työskentelevää yrittäjää, jotka ovat motivoituneita toimimaan aloittelevan yrittäjän apuna. Koulutuksen vetäjänä toimi ammattitaitoinen Coutsi Esko Valkeala, jolla on usean vuoden kokemus mentoroinnista. Hän on tehnyt hankkeen kanssa yhteistyötä jo kahden ensimmäisen hankevuoden ajan. 

Koulutuksen ensimmäinen päivä aloitettiin pohtimalla, mikä mentoroinnissa osallistujia askarruttaa ja mihin he kaipaisivat vastauksia seuraavien kahden päivän aikana. Perusteista lähdettiin liikkeelle eli mitä mentorointi on. Rajanveto mentorin toimenkuvan osalta herätti runsaasti keskustelua. Mentori ei ole yrittäjän terapeutti, eikä voi ottaa liiketoiminnallista vastuuta yrityksen asioista. Mentorin itsensä on tärkeää tehdä rajanvetoa, mitä kuuluu hänen tehtäviin ja mikä aihealue menee oman osaamisen ulkopuolelle ja johon kannattaa pyytää ammattilaisen apua.  

Mentori kulkee yrittäjän rinnalla

Mentorin perustehtävänä on kulkea yrittäjän rinnalla ja tämä korostuu erityisesti vammaisyrittäjien kohdalla. Erilaiset erityiskysymykset koskien avustajien käyttöä, omia voimavaroja ja jaksamista, ovat asioita jotka usein vain toinen vastaavassa tilanteessa oleva ymmärtää. Olennaista on sopia yhteiset tavoitteet ja mitä asioita mentoroinnissa tullaan käymään läpi. Mentorin ja yrittäjän odotukset mentoroinnille on tärkeää saada yksiin. Valkeala totesi tuloksellisen mentoroinnin pohjautuvan tavoitteeseen, suunnitelmallisuuteen ja hyvään vuorovaikutukseen. 

Koulutuspäivän aikana keskusteltiin myös ajankohtaisista aiheista, joita hankkeessa tulisi kehittää koskien mentorointia. Ryhmäkeskusteluissa ideoitiin keinoja siihen miten löytyy mentori–aktori -parit sekä miten mentorit voivat verkostoitua keskenään. Nykyaikana kannattaa hyödyntää erilaiset olemassa olevat etätyökalut mentoroinnin apuna, kuten skype- ja muut videopuhelumahdollisuudet. Yksi osallistuja totesi näiden olevan toimivia keinoja, mikäli tekniikka ja yhteydet toimivat. Etäyhteyden käyttäminen palvelee myös hankkeessa mukana olevia yrittäjiä, jotka asuvat ympäri Suomea. Koulutettuja mentoreita löytyy esimerkiksi Rovaniemeltä, Joensuusta, Kuopiosta ja Helsingistä.

Koulutuspäivän virallisen osuuden jälkeen keskustelu ja verkostoituminen jatkui illallisen merkeissä. Tällaiset koulutukset koettiin erittäin hyödylliseksi mahdollisuudeksi tavata muita vammaisyrittäjiä yhteisen aiheen äärellä. Mentorointitoiminnan kehittämiseen panostetaan nyt erityisesti hankkeen viimeisenä vuonna. Lisätietoja mentoroinnista, koulutetuista mentoreista ja mahdollisuudesta saada mentori oman yrittäjyyden tueksi, saat ottamalla yhteyttää hankekoordinaattori Jenni Kuuselaan, puh. 0447650604 tai jenni.kuusela@invalidiliitto.fi
 

Jaa sosiaalisessa mediassa