Kuvituskuva.
30.12.2021
Ensi vuoden alussa Kelan korvaamiin taksimatkoihin tulee muutoksia. Maakunnissa on kaksi palveluntuottajaa, joilta voi tilata Kelan korvaaman taksin. Myös Kela-taksin uudet tilausnumerot tulevat käyttöön. 

Taksimatkojen palveluntuottajista ja vakiotakseista  

1.1.2022 alkaen jokaisessa maakunnassa on kaksi taksimatkojen palveluntuottajaa, joilta voi tilata Kelan korvaaman taksimatkan. Asiakas voi itse valita, kummalta palveluntuottajalta tilaa Kela-taksin. Kelan kanssa sopimuksen tehneet taksimatkojen palveluntuottajat vastaavat siitä, että alueella on tarvittava määrä autoja ja että asiakkaat saavat taksin tilauksensa mukaisesti.  

Asiakkaat, joiden nykyinen vakiotaksi jatkaa 1.1.2022 jälkeen voivat jatkaa nykykäytännön mukaan. Tästä on kuitenkin sovittava vakiotaksin kanssa. Asiakkaan ei tarvitse ottaa yhteyttä Kelaan tai palveluntuottajaan. Asiakkaat, joille on myönnetty vakiotaksi, mutta joiden nykyinen vakiotaksi ei jatka 1.1.2022 asiakkaan vakiotaksina ottavat yhteyttä jompaankumpaan palveluntuottajaan saadakseen vakiotaksin (verkkosivujen kautta tai puhelimitse).  

Uudet 0800-alkuiset Kela-taksin tilausnumerot   

Uudet 0800-alkuiset Kela-taksin tilausnumerot 1.1.2022 jälkeen toteutettaville matkoille tulevat käyttöön 20.12.2021. Tilauspuhelu on jatkossakin maksuton. Aistivammaisilla on mahdollisuus tilata taksi tekstiviestillä. Uudet tilausnumerot löytyvät Kelan sivuilta. Tekstiviestillä voi halutessaan saada tiedon, kun taksi on hyväksynyt tilauksen. Tekstiviestissä ilmoitetaan myös puhelinnumero, josta tavoittaa kuljettajan.  

Matkojen omavastuut eivät muutu  

Kelan korvaaman yhdensuuntaisen matkan omavastuu on enintään 25 euroa ja vuosiomavastuu on 300 euroa. Vuosiomavastuun täyttymisen jälkeen Kela lähettää asiakkaalle vuosiomavastuukortin. 

 Entä jos taksi ei tule?  

Jos ennalta tilattuun matkaan ei olekaan saatavilla autoa, palveluntuottajan pitää ottaa yhteyttä välittömästi matkan tilaajaan ja osoittaa korvaava kyyti. Asiakkaalle ei saa syntyä näin tehdystä taksimatkasta mitään kustannuksia. Jos asiakkaaseen ei ole oltu yhteydessä, eikä taksi ole saapunut 15 minuutin kuluessa, asiakas voi tehdä matkan muulla tavoin ja saada tästä matkasta aiheutuneista kustannuksista korvaus palveluntuottajalta. 

 Miten annat palautetta?  

Palautteet taksimatkoista tulee antaa ensisijaisesti siihen tilausvälitysyhtiöön, josta asiakas tai terveydenhuolto on matkan tilannut. Palautteesta tulee käydä esille palveluntuottajan nimi ja maakunta sekä selkeä kuvaus tilanteesta esim. matkan ajankohta, jota palaute koskee. Palveluntuottajan tulee vastata palautteisiin seitsemän vuorokauden kuluessa ja raportoida palautteet kuukausittain myös Kelalle. Yhteystiedot ja palveluntuottajakohtaiset palautelomakkeet löydät kunkin palveluntuottajan sivuilta.

 Kelakyydit ovat vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille tärkeä palvelu, jonka on toimittava turvallisesti ja luotettavasti. Kelakyydeissä on kyse potilasturvallisuudesta ja saumattomasti toimivasta hoitoketjusta. Toimivat taksipalvelut turvaavat ennalta varattujen lääkäri-, tutkimus- ja kuntoutuskäyntien toteutumisen.  

  

 

Jaa sosiaalisessa mediassa