kuva näppäimistöstä, jossa enterin kohdalla lukee neuvonta
4.8.2020
Invalidiliiton neuvontapalvelu on tukenasi, kun kaipaat apua vammautumiseen, esteettömyyteen, saavutettavuuteen sekä vammaisten henkilöiden oikeusturvaan ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen liittyvissä asioissa. Tarvittaessa kysyjä ohjataan muiden asiantuntijoiden palveluiden pariin.

Neuvontapalvelu on maksutonta lukuun ottamatta puhelun hintaa. Soittaminen maksaa paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksun verran.

Invalidiliitossa neuvontaa antavat yli 20 asiantuntijaa. Neuvontatyötä tehdään sekä puhelimitse että sähköpostin välityksellä. Pääsääntöisesti neuvontapalveluun ovat yhteydessä yhdistysten jäsenet, toimintaesteiset henkilöt, harvinaisia sairauksia sairastavat, heidän läheiset ja näiden kanssa toimivat asiantuntijat. Lue lisää neuvontapalvelusta kotisivuiltamme.

Asiakkaiden kysymykset antavat tärkeää tietoa vammaisten arjesta

Invalidiliitto kerää soittajien yhteydenotoista tietoa kysymysten sisällöistä ja seuraa niissä tapahtuvia muutoksia ja tilastoi niitä. Määrien muutokset kertovat vuositasoilla mm. yhteiskunnallisista trendeistä ja myös muutoksista ja haasteista, jotka liittyvät vammaisten ihmisten elämään ja arkeen. Saatuja tietoja hyödynnetään niin valtakunnallisessa kuin alueellisessakin vaikuttamistyössä.

Viime vuosina eniten kysyttyjä aihealueita ovat olleet saavutettavuus ja esteettömyys, liikkumisen tuet ja palvelut, terveydenhuollon palvelut, asiakkuus viranomaispalveluissa ja henkilökohtainen apu. Kaikista neuvontapalveluun tulleista kysymyksistä kyseisiin aihealueisiin liittyy n. 6570 %.

Näistä aiheista nousseita erityiskysymyksiä ovat olleet asuinrakennusten esteettömyys ja muutostyöt, julkisten rakennusten esteettömyys, pysäköintiluvat, vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut, apuvälineet ja apuvälinepalvelut, palveluiden saatavuus ja henkilökohtaisen avun järjestämisen muodot. Edellä mainittujen aiheiden osuus kaikista neuvonnan kysymyksistä on n. 40 %.

Koronaepidemian vaikutukset neuvonnan kysymyksiin

Alkuvuoden koronaepidemiasta johtuva poikkeustilanne ei ole vaikuttanut merkittävästi Invalidiliiton neuvontaan tulevien kysymysten määrään eikä sisältöihin. Koronaepidemian aikana eniten kysymyksiä herättivät suojavälineiden riittävyys ja niistä annetut ohjeistukset henkilökohtaisen avun palveluissa. Yksittäisenä ja selkeänä koronaepidemiaan liittyvänä havaintona näkyi kuljetuspalveluja koskevien kysymysten määrän lasku.

Neuvonnan nettisivut uudistuvat

Invalidiliitto on uudistamassa neuvonnan nettisivuja. Uudistuksen tavoitteena on, että tietoa etsivä henkilö löytäisi hakemansa tiedon entistä helpommin ja se olisi hänelle heti käytettävässä muodossa.

Invalidiliiton neuvontapalvelu vastaa puhelimeen numerossa 0200 1234 tiistaisin ja torstaisin klo 1317. Halutessasi voit lähettää kysymyksesi myös sähköpostitse osoitteeseen neuvot@invalidiliitto.fi.

Tuija Mäkelä
Kehitysvastaava, projektit ja neuvontapalvelu

Liisa Pitzén
Järjestöasiantuntija

Jaa sosiaalisessa mediassa