Iloiset vaikuttajanuoret istuvat suunnittelupöydän ääressä.
20.3.2019
Kun joukko nuoria kokoontuu yhteen, on odotettavissa vilkasta keskustelua, naurunremakoita, innostusta, uusia ideoita ja suoraa puhetta. Niin oli nytkin, kun Invalidiliiton nuoret vaikuttajat kokoontuivat Helsingissä yhteiseen viikonloppuun 15.–16.3.

Tavoitteena oli, että nuoret saisivat tietoa vaikuttamisen mahdollisuuksista ja innostuisivat viemään vammaisia nuoria koskevia asioita eteenpäin. Tapahtuman yhteistyökumppanina oli Nuorten Suomi ry, jolla on paljon kokemusta nuorten vaikuttamiseen ja osallistumiseen liittyvistä asioista.

Ohjelmassa kuultiin hyviä puheenvuoroja mm. poliittisesta vaikuttamisesta, lobbauksesta ja koulutukseen liittyvistä asioista. Perjantain ohjelmaan liittyi oleellisena osana myös aktiivisten ja asiantuntevien nuorten pitämät puheenvuorot, joiden viestit olivat selkeitä: yhteiskunnassa on vielä paljon tehtävää, että saadaan vammaisten nuorten ääni esiin. Tarvitaan oikeita osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia, ei näennäiskuulemista. Kenenkään ei tarvitse pyydellä anteeksi sitä, että itsellä on jokin vamma tai rajoite, vaan on oikein olettaa, että saa elää arkea ja opiskella yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Iloiset vaikuttajanuoret suunnittelupuuhissa.


Tapahtumassa kuvattiin videoita, joissa nuoret esittävät viestejään tuleville päättäjille. Lisäksi kuvattiin kertomuksia siitä, miten nuoret ovat onnistuneet vaikuttamaan ympäristössään eri asioihin. Nuoret toivovat, että vaikuttamisen kynnys madaltuu, kun ymmärretään, että jokainen meistä voi olla vaikuttamassa ympäristönsä epäkohtiin. 

– Paras palaute viikonlopusta oli erään nuoren lausahdus: ”Nyt olen löytänyt oman juttuni, tätä haluan olla tekemässä, tässä haluan olla mukana”, kertoo tapahtumaa koordinoinut Invalidiliiton järjestöasiantuntija Sanna Saarimaa.

Viikonlopun aikana nousi esiin monia asioita, jotka nuoria mietityttävät; Voiko vammainen nuori olla kiinnostunut muistakin kuin vammaisuuteen liittyvistä asioista? Mitä, jos haluaakin olla ilmastoaktivisti, onko siinä jotain väärää? Miten voi päästä mukaan erilaisiin työryhmiin edistämään asioita? Miten saadaan nuorten ääni kuuluviin? Muun muassa näitä kysymyksiä pohdittiin viikonlopun aikana.

– Seuraavaksi nuoret valtaavat Invalidiliiton Instagram-tilin toukokuussa ja kuvaavat omaa elämäänsä sekä arkisia vaikuttamisen paikkoja. Suunnitteilla on lisäksi some-kampanja, jossa kerrotaan omista vaikuttamisteoista ja haastetaan myös muita mukaan kertomaan omistaan, kertoo Saarimaa iloisena nuorten aktiivisuudesta.

Yhdessä todettiin, että pelkkä epäkohdista valittaminen ei ole toimiva keino vaikuttaa. Pitää miettiä, miten asiat voitaisiin hoitaa paremmin ja viedä ratkaisuehdotuksia eteenpäin. Muutoksia voidaan saada aikaan vain tekemällä. 
 

Jaa sosiaalisessa mediassa