31.5.2017
Invalidiliitto, THL ja Jyväskylän Ammattikorkeakoulu kehittivät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille prototyypin sovelluksesta, joka helpottaa toimintakyvyn itsearviointia.

Kun asiakas hakeutuu vaikka kuntoutukseen, hänen toimintakykyään arvioidaan ammattilaisen kanssa. Siinä selvitetään arjessa pärjäämistä, työkykyä ja sosiaalisia valmiuksia.

– Asiakkaat kokevat turhauttavaksi asioidensa toistamisen moneen kertaan, ja se vie myös aikaa. Lähdimme kehittämään mobiilisovellusta, johon tiedot voisi kerätä ja hyödyntää näin digitaalisuutta, sanoo Invalidiliiton tutkimusjohtaja Sinikka Hiekkala.

Kännykällä tehdyn toimintakyvyn itsearvioinnista on paljon hyötyä. Digitaalisesti kerätyt tiedot säilyvät, vaikka lääkäri tai yhteyshenkilö vaihtuu. Arvioinnin voi toistaa erilaisissa tilanteissa ja aina, jos asiakas huomaa muutoksia. Vastaanotolla voidaan keskittyä asiakkaan toimintakyvyn kannalta tärkeimpiin asioihin.

– Myös asiakkaan ääni vahvistuu häntä itseään koskevissa asioissa ja hänen tietonsa omasta toimintakyvystään lisääntyy.

Toimintakyvyn arvioinnista saa tärkeää tietoa, koska moni päätös pohjautuu siihen. Jopa 15 %:lla väestöstä eli noin 800 000 suomalaisella on päivittäin ongelmia toimintakyvyssä.

Palvelumuotoilutyöpajoissa kommentoitiin ja ideoitiin

Invalidiliitto vastasi käytettävyystutkimuksesta ja oli mukana myös sovelluksen sisällön kehittämisessä. Aluksi mietittiin yhdessä Validia palveluiden asiakkaiden kanssa ketkä voisivat olla käyttäjinä ja luotiin palvelupolku eli miten asiakas ryhtyisi käyttämään sovellusta.

– Validia kuntoutus Helsingissä järjestettiin kaiken kaikkiaan viis palvelumuotoilutyöpajaa ja niissä eri kuntoutujat pääsivät kommentoimaan ja ideoimaan seuraavaa sovelluksen kehitysversiota.

Viimeistä kehitysversiota testasivat mm. henkilöt Invalidiliiton LYHTY-tutkimuksesta ja Validia ammattiopistosta.

Hyödyllinen ja helppo käyttää

Toimintakyvyn arviointisovelluksen idea on yksinkertainen. Siinä asiakas vastaa toimintakykyä koskeviin kysymyksiin puhelimella tai tabletilla. Vastaukset tallentuvat niin, että kertynyttä tietoa on mahdollista hyödyntää muissa asiakas- ja potilastietojärjestelmissä.

– Tämä on tärkeää, kun lähdetään kehittämään sote-järjestelmiä.

30 asiakasta testasi sovelluksen kokeiluversiota viikon. He kokivat sen hyödylliseksi, ja erityisesti lapset olivat siitä innostuneita. Sovellus koettiin myös helpoksi käyttää ja sitä myös suositeltaisiin kaverille tai kollegalle.

Hyvien testikokemusten perusteella sovellusta aiotaan jatkokehittää. Asiakkaiden palautteen pohjalta rakennetaan prototyypistä helppokäyttöinen mobiilisovellus asiakkaan ja ammattilaisen käyttöön.

Toimintakyvyn arvioinnin Toimintakykyni-prototyyppi ja sen käytettävyystestaus oli Kelan rahoittama yhteistyöprojekti, joka toteutettiin 2016 - 2017.

Asiakaslähtöinen ICF-pohjainen mobiili arviointi-työkalu (mICF) – Käytettävyystutkimus. Loppuraportti. 

Toimintakykyni-sovellus – Asiakaskokemukset prototyypistä, esitys Slidesharessa

Lisätietoa:

Sinikka Hiekkala

tutkimusjohtaja

Invalidiliitto

puh. 0500 362 623

etunimi.sukunimi@invalidiliitto.fi

Heidi Anttila
erikoistutkija
THL
puh. 029 524 7687
etunimi.sukunimi@thl.fi 

Jaana Paltamaa

erikoissuunnittelija

JAMK, Hyvinvointiyksikkö

Puh. 050 536 5459

etunimi.sukunimi@jamk.fi

Petteri Weckström

projektipäällikkö

JAMK, IT-instituutti

Puh. 040 664 6303

etunimi.sukunimi@jamk.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa