Kuvituskuva.
22.2.2022
Polttoaineiden kuluttajahintojen nousu rajoittaa vammaisten ihmisten mahdollisuutta liikkua kodin ulkopuolella. Invalidiliitto pitää tärkeänä, että Suomen hallitus etsii keinoja helpottaa tilannetta. Määräaikaisen työmatkavähennyksen korotus voi auttaa osaa työelämässä olevista vammaisista ihmisistä. Se ei ole kuitenkaan riittävä toimenpide kompensoimaan kasvaneita polttoainekuluja. Myös työelämän ulkopuolella olevien vammaisten ihmisten liikkuminen tulee turvata.

- Monille vammaisille ihmisille auton käyttö on välttämätöntä itsenäisen elämän ja liikkumisen mahdollistajana. Korkea polttoaineen hinta voi vaikuttaa heidän mahdollisuuteensa hoitaa omia asioitaan itsenäisesti, kauppareissuista alkaen. Vammaisten ihmisten liikkumisen mahdollisuudet on turvattava, Invalidiliiton toimitusjohtaja Janne Juvakka sanoo. 

Myös YK:n vammaisyleissopimus, johon Suomi on sitoutunut, edellyttää 20. artiklassaan turvaamaan vammaisten ihmisten henkilökohtaisen liikkumisen. 

Oman auton merkitys kodin ulkopuolisessa liikkumisessa korostuu vammaisilla ihmisillä, jotka eivät pysty käyttämään esteetöntä julkista liikennettä tai vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu ei vastaa heidän liikkumisensa tarpeisiin. Esteetöntä julkista liikennettä on Suomessa edelleen varsin vähän. Oman auton tarve korostuu myös pitkien välimatkojen vuoksi. 

Vammaisten ihmisten kodin ulkopuolisen liikkumisen tarpeet ovat moninaiset, kuten ihmisillä ylipäätään. Siihen kuuluvat asiointimatkojen ohella työ- ja opiskelumatkat, harrastukset, perheen liikkumisen tarpeet sekä terveydenhuollon matkat kuten esimerkiksi kuntoutuskäynnit. 

Lisätietoa: Riitta Saksanen, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, Invalidiliitto, riitta.saksanen@invalidiliitto.fi 

Jaa sosiaalisessa mediassa