Kaksi kuvaa joissa molemmissa Mikael Jungner tulossa sähköpotkulaudalla ylioppilaslakki päässä. Vasemmassa kuvassa selkä päin on nainen pyörätuolissa ja oikeassa kuvassa mies rollaattorin kanssa.
3.4.2023
Invalidiliitto lausui sähköpotkulautailun ja mikroliikkumisen ratkaisu- ja sääntelyvaihtoehdoista. Liikkumisen esteettömyys ja turvallisuus on huomioitava esitettyä paremmin.

Invalidiliiton käsitys mikroliikkumisen nykytilasta vastaa pääosin liikenne- ja viestintäministeriön arviomuistossa esitettyä kuvausta. Vammaisten ihmisten näkökulmaa mikroliikenteeseen, etenkin sähköpotkulautojen asiattomaan pysäköintiin, oli kuitenkin vain sivuttu. Lausunnossaan Invalidiliitto haluaa kiinnittää huomiota virheellisen pysäköinnin seurauksiin vammaisten ihmisten liikkumiselle. Lisäksi lausunnossa muistutetaan YK:n vammaissopimuksen 9 artiklasta (Esteettömyys ja saavutettavuus), jonka mukaan vammaisille henkilöille on taattava yhdenvertainen pääsy mm. rakennetun ympäristön kohteisiin.

Ehdotetuista toimenpiteistä Invalidiliitto pitää esteettömyyden ja yhdenvertaisen liikkumisen sekä liikenneturvallisuuden näkökulmasta vaikuttavimpana keinona kieltää kokonaan kevyiden sähköajoneuvojen, kuten sähköpotkulautojen, pysäköinti jalkakäytävällä ja pyörätiellä. Sähköpotkulaudoille tulee varmistaa turvallinen, selkeästi merkitty pysäköintipaikka. 

”Apuvälinein liikkuvien ja näkövammaisten ihmisten kohdalla korostuu esteettömyyden merkitys jalkakäytävillä. Väärin pysäköity sähköpotkulauta voi estää matkan tekemisen kokonaan tai pakottaa ihmisen siirtymään ajoradalle. Tästä syystä sähköpotkulautojen pysäköinnin kieltäminen jalkakäytävälle on perusteltua", sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija Riitta Saksanen korostaa. 

Invalidiliitto pitää tärkeänä liikenneturvallisuusstrategian toimenpideohjelmaan laadittuja toimenpiteitä: mikroliikenneverkoston perustamista, onnettomuustilastoinnin kehittämistä, tiedotus- ja koulutusmateriaalin tuottamista sähköpotkulautailun liikennesäännöistä ja asianmukaista katujen sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien kunnossapitoa. Jokaisen ihmisen on voitava liikenteessä luottaa siihen, että kaikki kulkureitit ovat esteettömiä ja turvallisia.

Invalidiliiton lausunto arviomuistioon sähköpotkulautailun ja mikroliikkumisen ratkaisu- ja sääntelyvaihtoehdoista

Jaa sosiaalisessa mediassa